Indebuurt033 organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met VBC notarissen uit Amersfoort. Allen die de zorg hebben voor een langdurig zieke naaste, maar ook belangstellenden uit de gezondheidszorg, zowel professionals als vrijwilligers zijn van harte welkom!

Kandidaat-notaris, Hanneke Linthorst en Emmy Greeve, register notarisklerk, zullen vertellen wat in een levenstestament en in een testament kan worden geregeld en waarom een  levenstestament en testament van belang zijn.

Maar ook wat het betekent als je als mantelzorger de taak krijgt als belangenbehartiger. Want wat wordt er nu precies van je verwacht als je optreedt als belangenbehartiger? En hoe leg je verantwoording af aan anderen om mogelijk latere verwijten te voorkomen?

Wat zet je in een testament ? Wie wijs je aan die de regelingen in het testament gaat uitvoeren?

Deze en mogelijk andere vragen die bij de mantelzorgers en hun naasten leven, zullen zij tijdens de workshop zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Na de inleiding is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Praktische gegevens
Datum  : woensdag 11 maart
Tijdstip : 19.30-21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Locatie :  De Bron, Vogelplein 1 Amersfoort (wijk Liendert)
Kosten :  gratis

Aanmelden

We horen graag of u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn. U kunt zich aanmelden via:
E  mantelzorgers@indebuurt033.nl
Of telefonisch bij Heleen Vonk 06-4255 5709 of Sytske Stoop 06-5358 8846

We kijken uit naar uw komst!

Vriendelijke groet,
Heleen Vonk en Sytske Stoop,
Mantelzorgcoördinatoren Indebuurt033