Bij Kamp Amersfoort is een tijdelijke tentoonstelling ‘Vondsten van Toen, Archeologie van Nu’ ingericht. Bezoekers kunnen kennis nemen van objecten die op het grondgebied van het voormalige kamp werden gevonden. Speciaal voor de tentoonstelling is een ‘herinneringsplankje’ gemaakt met daarop een stukje prikkeldraad dat vorig jaar tijdens archeologische opgravingen naar boven is gekomen.

De tentoonstelling bij Kamp Amersfoort ‘Voorwerpen van Toen, Archeologie van Nu’ werd door vrijwilligers vorm gegeven. Via informatiepanelen en vitrines kunnen bezoekers kennis nemen van tastbare sporen die herinneren aan het kamp. Naast voorwerpen en informatie uit de eigen collectie kon ook gebruik worden gemaakt van enkele voorwerpen uit de collecties van Museum Flehite en de Archeologische Dienst van Amersfoort. Studenten van de Universiteit van Amsterdam hebben een belangrijke rol gespeeld bij de conservering van enkele objecten.
Niet alleen ooggetuigen en archieven zijn een belangrijke bron van informatie over Kamp Amersfoort. Ook vondsten, hoe onbeduidend ze soms ook lijken, kunnen een bijzonder verhaal vertellen. Deze tentoonstelling maakt dat duidelijk.

Twee archeologische opgravingen in de directe omgeving van voormalig Kamp Amersfoort worden in de tentoonstelling belicht. De eerste opgraving werd uitgevoerd door archeologisch bureau RAAP. Het betrof een onderzoek naar loopgraven en een stelling voor afweergeschut op het terrein van Kamp Amersfoort. Het tweede archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door de Archeologische Dienst van Amersfoort. Dit onderzoek had een opgraving bij het nieuwe dierenbeschermingscentrum tot gevolg. Bij beide opgravingen – die in 2011 plaatsvonden – kwamen voorwerpen naar boven die een directe relatie hebben met Kamp Amersfoort. Foto’s van beide onderzoeken en een aantal vondsten zijn te zien in de expositie. Tevens wordt via een oproep aan bezoekers meer informatie gevraagd over de ruim 150 gevonden ‘naamplaatjes’ – waarop in spiegelbeeld namen en adressen werden aangebracht – maar waarvan de herkomst niet duidelijk is.

Het speciaal voor de tentoonstelling gemaakte ‘herinneringsplankje’ met een stukje prikkeldraad moet volgens de organisatie de aandacht vestigen op het belang van tastbare sporen. Het plankje is te verkrijgen ‘om niet’. U kunt een vrijwillige bijdrage schenken.
De tentoonstelling ‘Vondsten van Toen, Archeologie van Nu’ is tot en met februari 2013, tijdens openingsuren, te bezoeken.

Bron: Stad Amersfoort , bewerkt door redactie

Titus Brandsma ‘alledaags mysticus’ en verzetsstrijder zat gevangen in Kamp Amersfoort

Titus Brandsma