Soesterkwartier 19 mei 2017. Een werkgroep uit het Buurtnetwerk-overleg, heeft zich de laatste 2 maanden gebogen over de “vele”klachten ( en positieve opmerkingen)  over buslijn 1 (Eemgaarde- Soesterkwartier vice versa.).

De omvang en aard van de klachten tegen de route die s’morgens eenzijdig is ingesteld en na 13.00 uur omdraait, zijn aanleiding geweest om namens het gezamenlijke Buurtnetwerk, protest aan te tekenen bij Syntus.  Aan Syntus is verzocht om op korte termijn met het Buurtnetwerk in overleg te gaan.

Met name het wisselen van de route overdag, bezorgd  menigeen problemen om van de ene zijde van de wijk, naar de andere te komen. De aanvoer van scholieren naar de Isselt en/of werknemers van bedrijven, genieten dezelfde problemen. Het vervoer tijdens de zaterdagen en zondagen is op zich al een puzzel.

Vanuit het Buurtnetwerk-overleg is ook aangegeven, begrip te hebben voor de “mega” implementatie van Syntus, na het vertrek van Connexxion . Maar nu na maanden van een reeks incidenten en klachten er toch structurele oplossingen moeten komen.

In de Nieuwsbrief van 18 mei, op deze website geplaatst, is een opsomming van klachten verwoord.

Het buurtnetwerk richt zich tot de problematiek van de eenzijdige route, de lange omweg via Eemgaarde en de te dure ritprijs, als gevolg van die lange route.

18 mei 2017, is aan de directie van Syntus een brief met bovenstaande strekking gezonden.Hierbij verzoekend de dialoog tussen wijk en busmaatschappij te actualiseren.  Een afschrift is ook aan de betrokken Wethouder / wijkmanager/ Buurtnetwerker en alle Raadsleden / politiek gezonden.

Aanstaande dinsdagavond ( 23 mei) is er een Raadsdebat over de problemen met busvervoer, stadsbreed.In afwachting van een reactie van Syntus wordt m.b.t de inhoud hiervan, nog geen openbaarheid gegeven, tot aan het Raadsdebat.

Het gezamenlijk Buurtnetwerk Soesterkwartier bestaat uit 46 organisatorische vertegenwoordigingen, w.o. het Wijkteam/ Wijkagent / gezamenlijke Kerken/ Verzorgingsinstanties / Bewoners initiatieven / Buurtnetwerken/ Buurtbestuur / Sport en ontspanningsverenigingen/ Stichting Amersfoort West/  Woonzorg/ Woningbouw coöperaties Portaal en Alliantie /  Buurtnetwerker indebuurt033. En vertegenwoordiging 3812indebuurt.

Redactie.

Karel van Rooy.