Woensdag 20 maart 2019 doet zich in het Soesterkwartier een heel bijzondere gelegenheid voor. U mag niet alleen gaan stemmen voor de Provinciale Staten en Waterschappen, maar ook voor een heel belangrijke “politieke” partij op lokaal niveau. Een nieuwe partij die zich bezig houdt met U, met Uw gezin Uw omgeving en de wijze waarop U en Uw kinderen, prettig kunnen leven.  Recent heeft de Kinderwijkraad de politieke partij PestLoos opgericht. Om Uw keuze in het stemhokje niet te bemoeilijken zal het stemmen op de PL in een afzonderlijke ruimte van de basisscholen plaats vinden. Op deze wijze komt U niet in de war met de Provinciale problematiek en de lokale partij Pestlozen.

Afhankelijk van het aantal JA stemmers, zal deze partij zich mogelijk uitbreiden over héél Amersfoort, de Provincie en/of landelijk gevolg krijgen.

Dus ouders/ inwoners Soesterkwartier, loop even een school naar keuze binnen en STEM op de partij PL ( PestLoos ) .

 

Lokale Partij PL komt er aan.

 

20 maart de verkiezingen komen eraan!
Onze campagne staat los van de Provinciale Verkiezingen! Het is een liefdevolle activiteit om kinderen op deze dag een stemrecht te geven over een thema wat ons allemaal aangaat.
Volwassenen die achter onze campagne staan, zijn WELKOM om te stemmen. Er zullen aparte plekken ingericht worden waar je ons kunt vinden. Zodat wij de Provinciale Verkiezingen op geen  enkele wijze in de weg staan. Ook zal er een intekenlijst zijn voor kinderen en volwassenen die zich voor dit thema in willen zetten of mee willen denken.

HET STEMBILJET ziet er zo uit;

Ingediend door de  Kinderwijkraad Soesterkwartier PL

Wil je een PestLoos Soesterkwartier? En je stemt;


JA!

Ik wil een PestLoos Soesterkwartier.
Ik wil dat de KinderWijkRaad verder nadenkt en plannen maakt voor een PestLoos Soesterkwartier.
Ik wil een wijk waarin plek is voor iedereen en waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.

NEE!

Ik wil geen PestLoos Soesterkwartier.
Ik wil dat de Kinderwijkraad/PL zich in gaat zetten voor andere thema’s.
Ik vind deze wijk prima waarin sommige kinderen zich niet geborgen en veilig voelen.

Er is een stembus die zich binnen schooltijd verplaatst van de ene naar de andere school binnen het
Soesterkwartier.

8.30 – 10.00 ’t Anker
10.30 – 12.00 de Magneet
13.00 – 14.30 de Kubus

We hopen dat dit “het Ideaal van allemaal” is en dat wij met elkaar kunnen gaan werken aan een
PestLoos Soesterkwartier. Een Soesterkwartier voor allen.

DUS…. KOM STEMMEM OP ONZE DAPPERE KINDERPARTIJ PL!

Met een PestLoze groet,
Van de PL

Kinderwijkraad 17 maart 2019.

Wilt U nu al deelnemer worden, of morele ondersteuning geven, geef dan een “Like”op deze facebook pagina.( klik op de afbeelding).