DSC_6755 (Custom)Daar waar de Europese boer zijn adem in houd over zijn export groenten en zijn productie drastisch aan het aanpassen is, doen we het in Amersfoort heel anders.

Hier geen export verbod, geen subsidies en toelagen, maar het fenomeen “Stadsboer”

Dus in het rijtje plattelandsboer, gewone boer, IJsboer, groenteboer,melkboer, aardappelboer, autoboer, nu de stadsboer.

Hoe is het gekomen: Wel in het kader van heroverweging, cq herinrichting, cq bestemmingplan, cq hergebruik van de open terreinen van de Wagenwerkplaats (men spreekt over braakliggend terrein). Is dit gebied, “tijdelijk”aangewezen als Stadsplatteland. Dit totdat er een beslissing is genomen over de bestemming. Zoals we weten maken de plannen van de te bouwen woningen op het Soesterhof, hier ook deel van uit.

Al geruime tijd waren er plannen van de stichting “Het Groene Spoor”om de nu groene gedeelten te gebruiken voor de “groene vingers”. Zo was daar het plan van een bloementuin ten behoeve van de later geplaatste Bijenkast. Men inventariseerde de belangstelling voor een moestuin onder een groep bewoners. Om diverse redenen kwam dit niet “uit”de grond. De milieu aspecten van de  bodem als grootste oorzaak.

Anderzijds de stadsboeren zouden geen boeren zijn als ze geen oplossing hadden. In de nieuwe stad aan de Eem werd begonnen met het fabriceren van houtenbakken. Allemaal strak van dezelfde afmeting. En met een paar kuub  grondaarde had je een mooie moestuinbak voor het kweken van groenten, cq andere flora.

Het werd een succes en de vele bakken gerangschikt over het terrein, kregen allemaal een gebruiker. Of te wel men kan zo’n bak voor een jaar huren.

Voordat de indruk wordt gewekt dat er binnenkort maaimachines en tractoren door de wijk rijden, dat is niet het geval. Het zijn kleinschalige projecten.

DSC_6738 (Custom)Driftig werd naar andere locaties gezocht om de enthousiaste stadsboer aan een kweekbak te helpen.  Na het wegvallen van de moestuinplannen in de groenstrook van de werkplaats, was de instap makkelijk. Geen last van bodem met zijn “schrale”gesteldheid. Je zet er een paar moestuinbakken op en het zaaigoed groeit. De eerlijkheid gebied hier te vermelden dat we over twee disciplines praten, te weten “het Groene Spoor”en de Stadsboeren.

Op 6 september was het dan zo ver. Schuin tegenover de verkeerstuin, aan de overzijde van de weg werden 20 moestuinbakken verhuurd. Een ieder kon inschrijven.  De avond er voor werden de toen nog uit losse pallets en bodems bestaande bakken geleverd. Netjes verpakt in plastic.

Tegen de klok van 12.30 eens poolshoogte genomen. Een 7 tal  dames waren bezig met het fabriceren van rechthoekige dingen met een bodem er in. Druk doende met het verslepen van de bouwmaterialen.  De alom bekende Gijs hield het overzicht en een bouwkundige gaf aanwijzingen.

Een vette dikke bult zwarte grond lag al klaar.

De dames  Manon en Kinken organiseerden verder het verloop van de opbouw. Manon vertelde dat er 20 moestuinbakken werden opgebouwd. 15 daarvan waren verhuurd. Maar een aantal huurders konden om verschillende redenen niet aanwezig zijn bij de ingebruikneming van hun moestuinbak.

DSC_6756 (Custom)Te 16.00 bleken alle bakken keurig opgesteld te zijn. Gevuld met aarde en klaar voor de ontvangst van zaadjes, dan wel plantjes. Een der bakken was al deels gevuld met aardbeienplanten.

Het ligt in de bedoeling, dat het stukje terrein waar nu de 20 moestuinbakken op te staan, uit te breiden met nog een 30 bakken.

Al met al is er had gewerkt en zijn er nu 15 stadsboeren toegevoegd aan het “plattelandsleven in Amersfoort. En voor degene die graag een moestuin wil onderhouden omdat ze er thuis geen plek voor hebben, is dit de ideale oplossing.

 

Verslag en foto,s Karel van Rooy.

Untitled 1 (Custom)Klik op de foto