Samen met een paar buurtbewoners is een plan gemaakt om het speeltuintje aan de Narcisstraat groener te maken. U kunt dit plan inzien en wij horen graag uw mening hierover.

Bijeenkomst plan voor speeltuin Narcisstraat

Waar                Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats (klik hier voor de locatie)

Wanneer:         woensdagavond 11 december
Tijd:                 tussen 19-21 uur

Vergroenen speelplek Narcisstraat

Het vergroenen van stenige gebieden is erg belangrijk. Dit soort gebieden zijn nu namelijk erg gevoelig voor hittestress: er is weinig biodiversiteit en het regenwater kan onvoldoende wegzakken in de bodem.
Een aantal omwonenden heeft de gemeente gevraagd om de speelplek aan de Narcisstraat te vergroenen. Om die hittestress te bestrijden en het bestaande groen rondom de speelplek te verbeteren en extra groen toe te voegen. Hiervoor heeft een landschapsarchitect een schetsontwerp gemaakt, die u kunt inzien.

 Waarom vergroenen?

De gemeenteraad van Amersfoort heeft de Groenvisie ‘Samen maken we de stad groener’ vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente de komende vijftien jaar de kwaliteit van het groen en het water in de stad wil verbeteren. In 2019 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld om deze acties en maatregelen mogelijk te maken.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze brief? Neem dan contact op met de heer Arthur Wopereis van de afdeling Leefomgeving. Hij is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (033) 469 5034. U kunt hem ook mailen: ABT.Wopereis@amersfoort.nl