AMERSFOORT – De Amersfoortse SP-fractie wil van het college duidelijkheid over de gevolgen van de nieuwe WMO-aanpak voor bezitters van verstrekte scootmobielen. ,,Gebruikers van verstrekte scootmobielen worden door de gemeente (SBG) benaderd met de vraag wat ze willen. In de loop van het jaar wordt hun inkomen beoordeeld in verband met een eventuele eigen bijdrage, maar ze moeten nu al aangeven of de scoot wordt overgenomen, voor een veel te hoge restwaarde, of wordt retourgegeven aan de gemeente”, legt raadslid Ad Meijer uit. Hij wil van het college weten waarom de gebruikers van een scootmobiel nu al een keuze moeten maken, terwijl de uitkomsten van het onderzoek naar hun situatie nog niet bekend zijn. Ook wil hij weten hoe de restwaarde van de scootmobiel wordt bepaald en wat zal gebeuren met de scootmobielen die worden ingenomen en de opbrengst daarvan. Verder vraagt de SP zich af hoe de gebruikers inzicht krijgen in de aankoopprijs van de scootmobiel, zodat zij het overnameaanbod van de gemeente kunnen beoordelen.