Soms is de “meerderheid” een minderheid

Home/Actueel/Soms is de “meerderheid” een minderheid

dsc_6393Dinsdagavond 20 september in de gemeenteraadszaal van het Stadhuis ligt over de Westelijke ontsluiting (westtangent) het voorbereidend besluit op tafel. Het respectabel aantal van 11 personen hebben spreektijd aangevraagd om de Raad te overtuigen van hun standpunt. Waarvan 3 vóór en 8 tegen het plan zijn. Onder de insprekers onder meer bewoners van de Boldershof die zich inzetten tegen de ontsluiting en vóór behoud van de natuur en alles wat daar mee samenhangt.

De bewoners van de Daam Fockemalaan zijn blije voorstanders. Logisch ook als je na jarenlange verkeersdrukte voor je deur, een plaatje voor krijgt waarmee het probleem kennelijk verlegd wordt naar de mede-buurtbewoners in de Aletta Jacobsstraat. Niets zo menselijk als probleem verleggen/ verplaatsen.

csc_1481En dat laatste is nu juist het grote punt, waardoor het Soesterkwartier straks een soort van “gated-community” wordt. Als je er eenmaal binnen bent, zie er maar eens uit te komen. En dat er aan Soesterkwartierse kant zo’n slordige 3000 bomen gekapt gaan worden, ach dat wordt terzijde geschoven als “onbelangrijk” want er wordt immers aan vervanging gedaan. Waar de vervanging komt, nog verder van het Soesterkwartier en daarmee nog minder makkelijk bereikbaar voor mensen die geen auto hebben/ slecht ter been zijn. Hiermee voorbijgaand aan het feit dat het “landgoed”Birkhoven opengesteld is  ten behoeve de recreatie mogelijkheden van het Soesterkwartier.

f55349aa-aee1-4302-91b4-9e565f9f594aDat de vossen, dassen en ringslangen straks doodgereden op de weg liggen omdat ze hun plek kwijt zijn, lijkt iets van “de Rova kadaverdienst” bellen.  Of zoals een der groeperingen sprak,” dan komen ze de wijk in” of woorden van gelijke strekking.

Vooraf aan de “zitting”werd buiten de raadszaal, werd door Amersfoort Actie West, ruim 2200 handtekeningen aangeboden aan de voorzitsters van deze avond, mevrouw Kennedy Doornbos. De petitie’s bleven eenzaam achter na het einde van het debat.dsc_6389

Het moge duidelijk zijn dat zowel de politiek als de aanwezige belangengroepen het niet eens werden. VVD; die meende dat het besluit in 2013 genomen, niet meer ongedaan kan worden gemaakt en dat alle argumenten nu gegeven, geen relevantie hadden. Alleen de ingediende “bezwaarpunten”dienden aan bod te komen.  Het CDA; in debat ging over de participatie beleving van een der belangengroepen. PVDA; struikelde over de aangegeven opmerkingen van de toegankelijkheid van de Isselt. De SP; meerdere structurele vragen had en daar vooralsnog geen antwoord op kreeg. . De 6 probleem huizen op de Alleta Jacobsstraat al voldoende waarborgen hebben t.a.v. overlast. (VVD). Dit ook de verdere tendens was van de opmerkingen

dsc_1409Van alle kanten en maatschappelijke organisaties is ingesproken. Van Fietsersbond tot Milieuvereniging. Behoud Bos Birkhoven Bokkenduinen, individueel of actiegroep.

De volle tribune, beneden en boven gevuld was met voor en tegenstanders van de aanleg Westtangent.

csc_1508Het slotstuk is aan de politiek . Het debat tussen raadsleden werd door menigeen niet meer afgewacht, wetende dat hier alle vóór en tégens niet worden ingepast.

De 2e week van oktober valt de definitieve beslissing.

Ongeacht de uitkomst, die naar verwacht ten gunste van de aanleg zal vallen, zal de vereniging BBBB naar de Raad van Staten gaan, dan wel een rechtelijk traject kiezen.

Verlag Nel Groenendijk/ KvR

Foto’ Karel van Rooy.

 

 

Door |woensdag, 21 september 2016 |Categorieën: Actueel|Tags: , , |3 Reacties

3 Reacties

 1. henry schotkamp 22 september 2016 om 16:41- Antwoorden

  Dit onzalige plan dat er al bijna 40 jaar ligt gaat er nu doorheen geramd worden. Ongeacht de noodzaak ervan die nog nooit werkelijk aangetoond is. Het verkeer hoeft dan weliswaar niet meer voor de spoorbomen aan de BW-laan te wachten, maar 500 meter verderop staat men dan voor de verkeerslichten bij de Amsterdamseweg. Links richting Soest staat het altijd vol en rechts richting Amersfoort eveneens. Hoezo doorstroming??
  De simpelste oplossing zou zijn geweest het spoor onder de weg door, maar daar had en heeft ProRail geen zin in. En geef ze eens ongelijk, het is allemaal weggegooid geld voor een paar minuten tijdwinst voor ongeduldige automobilisten. Maar gefeliciteerd Raad en College voor deze daadkracht na 40 jaar!!!!!!!

 2. F. Knaup 22 september 2016 om 18:02- Antwoorden

  Als je niet echt meer iets zinnigs te doen hebt blijf je ageren tegen de westelijke ontsluiting. De meeste die demonstreren zijn ouderen die s morgen s niet naar het werk gaan maar het niet interesseerd hoeland de werkenden nin de file staan om voorbij de vlasakkers te komen. Hou toch eens op en ga met je tijd mee en besteed de tijd die je nog hebt aan leuke dingen.

  • Redactie++ 22 september 2016 om 21:25- Antwoorden

   De Redactie attendeert de Hr Knaup op het feit dat er 4 a 5 actiegroepen, bestaande uit jongeren, vrouwen, mannen, werkenden en gepensioneerden, voor en tegenstanders, jaren bezig geweest, kennelijk niet in Uw belang. Het is niet alleen de zo verguisde tijdwinst die wordt aangehaald. Maar ook het feit dat voor deze tijdwinst tussen de 3000 en 4000 bomen worden gesnoeid. Flora en fauna van Bos Birkhoven en de Bokkenduinen een forse tik krijgen en daarmee het dierenleven ook deels zal verdwijnen. De toegezegde “natuur”compensatie zal ergens plaatsvinden tussen Eemnes en Hoogland. Het resultaat is dan over 20 jaar zichtbaar. Uw opmerking, dat de “niet werkende oudere, toch geen last van de file heeft en beter leukere dingen kan doen, ten spijt. Deze kunnen straks in ieder geval niet meer genieten van een wandeling in wat nu nog bos heet en niet is aangewend voor het Dierenpark. Misschien is het een optie om een pendelbus in te stellen op het nieuwe trace, vanaf het Bergkwartier met protesterende bejaarden om deze te stallen in de groengordel zo lang deze er nog is natuurlijk.

Geef een reactie