Ruurd Elsmann (Rivierenbuurt) zag steeds meer zwerfvuil in de wijk liggen. Het probleem is volgens hem te groot om alleen met tijdens de halfjaarlijkse Nederland Schoon actie op te lossen. Hij wil met een groepje gelijkgestemden op regelmatige basis het zwerfvuil opruimen. Bijvoorbeeld één keer per maand. Samen betekent ook gezelligheid.
Zijn overbuurman Wim heeft zich bij het initiatief aangesloten en afgelopen donderdag hadden de buurmannen hun eerste ‘prikafspraak’. Ze verzamelden in anderhalf uur tijd twee volle zakken aan zwerfvuil. Uit het stukje berm achter de groengordel. De vele Soesterkwartierder die hier wandelen, hardlopen of hun hond uitlaten zullen dit opgemerkt hebben. En gewaardeerd hebben.
Ruurd komt graag in contact met meer Soesterkwartierders die hem willen helpen in de strijd tegen het zwerfvuil. Diegene dit dat wat lijkt kan zich aanmelden per e-mail bij: schoonsoesterkwartier@gmail.com
Voor het benodigde materiaal zoals zwerfvuilprikkers en zakken wordt gezorgd.