Soesterkwartier aardgasvrij: Onderstaande motie ( voorstel ) werd vanavond 9 mei 2017 unaniem aangenomen in de gemeenteraad:

Alleen is er een kanttekening. Daar waar in de media, vrij breed werd aangekondigd dat 4 wijken in Amersfoort aardgas vrij willen worden, betreft het hier uitdrukkelijk alleen “nieuwbouw”. Dus enig onderscheid mag toch wel worden aangetekend.

De motie ingediend, als zijnde een praatstuk zonder er over te praten ( zonder debat) , viel bij een enkele politieke stroming verkeerd. Dat een dergelijk “ingrijpend”onderwerp om 22.55 gewoon tussen neus en lippen door ter stemming wordt voorgelegd was aanleiding voor enkele opmerkingen van Mulder en Voogd. De laatste kon tevens nog een boze reactie verwerken van de indienster. Ook Hans van Wegen, meende dat er aan de verkeerde zijde werd begonnen. Immers 90% van het aardgas wordt door de industrie verbruikt en maar 7 a 8 % door huishoudens. Dat de 4 Duurzaamheid groeperingen uit Nieuwland/ Amersfoort Zuid / Amersfoort/ en Soesterkwartier, het manifest niet ondertekend hadden met hun naam, maar alleen als Duurzaamheidsbeweging, had ook zo, zijn opmerkingen.

Alle politieke partijen stemden vóór de motie, zodat bij de nieuwbouw projecten in 2018 er gekeken gaat worden of het gas er niet meer komt.

Benieuwd of er voor de bestaande ( huur) woningen in het Soesterkwartier nu een motie komt, om het aardgas het rendement te geven, waarvoor het bedoeld is. Immers bij vele huizen, heeft men moeite s’winters de woning warm te houden.

Motie

Motie Aardgasloos Amersfoort, 9 mei 2017 De raad van de gemeente Amersfoort Overwegende dat:

a. De Amersfoortse organisaties Duurzaam Soesterkwartier, Duurzaam Nieuwland, Duurzaam Amersfoort-Zuid en Amersfoort geeft energie het college vragen: i. Een pilot uit te voeren om een bestaande wijk van het aardgas af te sluiten ii. Geen nieuwbouw meer aan te sluiten op aardgas

b. Er momenteel een plan van aanpak wordt gemaakt om CO2-neutraal te worden. Onderdeel hiervan is om te kijken hoe bestaande wijken van het aardgas af kunnen. Voorts overwegende dat ad (ii):

c. Thans nieuw aangelegde aardgasleidingen economisch onrendabel zijn en daarmee de consument op meerkosten jagen d. Stedin wettelijk nog verplicht is een aardgasaansluiting te verzorgen wanneer dit geëist wordt door de ontwikkelende partij, maar dat deze verplichting zeer waarschijnlijk komt te vervallen.

e. Er goede alternatieven zijn voor aardgasaansluiting ten behoeve van verwarming van panden verzoekt het college: 1. Te streven naar aardgasloze nieuwbouw 2. Zo snel als mogelijk, doch uiterlijk per 1 januari 2018 het criterium aardgasloos bouwen te hanteren bij het uitgeven van eigen grond ten behoeve van woningbouw of realisatie van kantoren of bedrijfspanden 3. Te bekijken of en met welke instrumenten het mogelijk is om aardgasloos bouwen in Amersfoort de standaard te laten zijn voor alle nieuwe gebouwen. Hierover aan de raad te rapporteren vóór eind 2017.

Astrid Janssen Wytse Dassen Ben Stoelinga Rob Smulders ChristenUnie GroenLinks D66 Amersfoort2014 PvdA Dijksterhuis Angeliek Noortman CDA

Karel van Rooy.