De oorlog uit de mensen

Ook dit jaar vindt in het Soesterkwartier een eigen vier mei herdenking plaats.

Om 19.00 uur start een bijeenkomst in de Emmaüskerk aan de Noordewierweg onder het motto ‘De oorlog uit de mensen!’ georganiseerd door drie kerken uit de buurt (Emmaüs-, Wester- en Henricuskerk).

Vervolgens vertrekken de deelnemers in een Stille Tocht (19.30) naar de Joodse Begraafplaats aan de Soesterweg. Daar staan we enkele ogenblikken stil bij de graven van Joodse inwoners van onze stad en omstreken. Door het stilstaan bij hun graf gedenken we allen die door het geweld van oorlog en verdrukking zijn omgekomen.

Dit jaar staat in de bijeenkomst het verhaal vier mensen centraal die als kind met Joodse achtergrond de vervolging hebben overleefd. Deze kinderen – nu dus mensen boven de 75 jaar oud – zijn direct na de oorlog of later in hun leven naar Israël geëmigreerd. Daar hebben ze het leven opgepakt. En zoals bij velen: op latere leeftijd komen de beelden, de dromen, de ervaringen van vroeger sterker terug. En pas dan moet je daar iets mee. De oorlog met zijn angst en verschrikking zit na zoveel jaar nog in deze mensen. In Israël is er voor deze problemen pas na tientallen jaren ruimte voor aandacht, gesprek en behandeling gekomen. In de bijeenkomst willen we deze doorwerking van de oorlog aangrijpen om te laten zien wat geweld en verdrukking met mensen doen. Voor iedere samenleving is het belangrijk om open te staan voor het verhaal van mensen die uit situaties van oorlog en vervolging komen. Want: je kunt een mens wel uit een oorlog halen maar moeilijker is het, om de oorlog uit een mens te halen. Juist dat is nodig om voor de mensen uit de ellende van toen en nu nieuwe kansen te bieden.

Na de Stille Tocht is er gelegenheid kennis te maken met vertegenwoordigers van de organisatie AMCHA die dit werk met overlevenden in Israël ondersteunt. Materiaal uit hun pasverschenen boek ‘De kinderen die nog leven’ (april 2012) staat centraal in de herdenkingsbijeenkomst en zal uitgangspunt zijn van ons gesprek. Een deskundige op het gebied van het Posttraumatisch Stress Stoornis zal informeren over hoe de Nederlandse samenleving omgaat met mensen die uit de oorlog(en) komen.

Deelname is gratis een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Er is een lectuurtafel aanwezig waar bovengenoemd boek

en het boek “Ondergronds in het Soesterkwartier, het geheim van de Westerkerk” aangeboden worden.