DSC_343612 januari 2016. Sinds 2013 volgt de redactie  van de wijkwebsite de “ontwikkelingen” van de duurzame bouw van 40  woningen op de wagenwerkplaats. Een deel koopwoningen en een deel (sociale) huurwoningen. Het enthousiasme van de Vereniging Soesterhof om tot verwezenlijking te komen van dit project is lovenswaardig. Vele en vele bijeenkomsten zijn geweest. De ene om nieuwe aspirant leden te interesseren voor een woning (om na een tijd lid te kunnen worden) en andere om de werkgroepen en workshops bij te wonen, die elke maand worden gehouden.  Het doel is duidelijk, saamhorigheid moet deel uit maken van de Vereniging, een periode waarin men elkaars “duurzame” gedachten en wensen kan afstemmen op het project Soesterhof.

Het enthousiasme gaat soms ver en is misschien wat al te voorbarig. Zoals in 2013 al een prognose werd genoemd voor de overdracht van de eerste woning.(2015). Hetgeen in maart 2015 werd aangepast naar 1 januari 2016, maar in mei 2015 al met een jaartje verlengd werd. Kennelijk worden de plannen steeds bijgesteld.

DSC_3438Reden om weer eens aan te schuiven bij een bijeenkomst voor geïnteresseerden in de Samenwerkplaats. Matin Kostenaar en Christa hadden deze avond de eer een 22 tal mensen te begroeten. Voor het merendeel geheel “nieuwe” bezoekers en een klein deel wat eerder een sessie had bijgewoond. DSC_3439Een rondje voorstellen maakte deel uit van deze avond.

Vooraf aan het geheel werden de posters/ flyers die 3 jaar lang de campagne hadden aangevoerd, opzij gezet. Niet meer van toepassing. Later die avond legde Martin uit dat deze “schetsen” gemaakt bij de oprichting van de vereniging, een soort toenmalige visie aangaf maar financieel nu niet haalbaar is. Het architectenbureau Archi03 is weliswaar bezig maar is afhankelijk van het nog te behandelen bestemmingplan Wagenwerkplaats door de gemeenteraad. Tijdens de presentatie was op een nieuwe schets even een zicht op geschakelde woningen en de kavel bleek ook gewijzigd.

DSC_3443Deze avond was een presentatie van hoe een en ander is ontstaan, hoe de vereniging Soesterhof is opgericht en welke stappen er zijn genomen om tot het huidige resultaat te komen. De pioniers van toen zijn gewijzigd in de leden van dit moment. De plannen van toen, 40 woningen verdeeld over de Vereniging en de Alliantie ( woningbouwcorporatie) zijn bijgesteld. Nu is het aantal flexibel, tussen de 36 en 40 woningen. De Vereniging dient nu fictief 28 woningen ( 24-27 ) met een bedrag van tussen de 170.000 en 450.000 euro op papier verkocht te hebben. Een huurhuis aldaar ( Alliantie) gaat 710.00 euro aan huur kosten. Een kredietonderzoek maakt deel uit van de procedure. Op dit moment zijn er 22 leden waarvan er 16 de intentie hebben te willen kopen.

Er waren ook de nodige vragen over het milieu (grond en geluidsbelasting) .Een verwijzing naar het Masterplan is onderaan dit verslag opgenomen.

DSC_3447Voorts blijkt dat, om in aanmerking te komen voor een huurwoning men een (sociale) huurwoning in het Eemdal moet achterlaten.  Er is immers een wachtlijst voor huurwoningen in Amersfoort.

In de categorie 170.000- 200.000 euro te bouwen woningen, geld nu nog geen wachtlijst, maar dat wordt wel verwacht.

Enkele  geïnteresseerden wilden meer weten over de door “leden” te betalen kosten. Of Alliantie ook lid was van de Vereniging en of er energie neutraal gebouwd werd.

DSC_3440Voor zover bekend is gemaakt, zijn de besprekingen met de eigenaar van de grond (Prorail) afgerond en staan zowel NS als de gemeente Amersfoort welwillend tegenover de plannen van het Soesterhof. Het masterplan zal begin dit jaar door de Gemeenteraad worden behandeld.

En enthousiast gebleven zal de 1e woning nu in 2018 worden opgeleverd.

Een omschrijving van het Masterplan met diapresentatie vindt u hier.

De dia presentatie van deze bijeenkomst staat hier.

Verslag en foto, Karel van Rooy.