Weten wie, wat, wanneer doet in de wijk op het sociale vlak is een hele uitdaging. Daarom komen iedere zes weken de professionele werkers en vrijwilligers van de wijk bij elkaar. Dit keer was het een bijzondere bijeenkomst. Het ging digitaal.

Een kleine groep verzamelde zich maandag rond lunchtijd bij de Samenwerkplaats. Oeds Blok de voorzitter, Henry de Gooijer de wijknetwerker en Jan-Herman Koller de betrokken bewoner, vormden samen de spil van deze digitale bijeenkomst. Vanuit alle geledingen werd er aangehaakt, natuurlijk misten we een paar deelnemers. Maar met 21 mensen hadden we zeker een goede bijeenkomst.

Een discussie gaat digitaal met zo veel mensen natuurlijk niet makkelijk. We hebben het dan ook vooral gehouden op uitwisseling van ervaringen in de Coronatijd. Bezorgdheid gaat vooral uit naar die mensen en gezinnen die het al niet makkelijk hadden. Met de huidige maatregelen zitten ze nog meer op elkaar en lopen de spanningen in de gezinnen sneller op. Mensen die al eenzaam waren worden nog eenzamer. De partijen die samen de Eetlijn verzorgen kwamen daarom op het plan om de Eetlijn verder uit te breiden. Om juist de eenzame mensen te bezoeken.

Families die het moeilijk hebben zijn een aandachtspunt waar minder snel een oplossing voor is. Het is best een drempel om je verhaal te delen als het niet goed gaat. Genoemd is iemand in vertrouwen te nemen die je kent. Als jou situatie erom vraagt, neem dan gerust contact op met de informatie winkel van InDeBuurt033. Zij kunnen luisteren en meedenken in je situatie.
Meer praktische hulpo wordt geboden door de organisatie “Heb je even voor mij” of het Wijkteam.

Er waren ook opbeurende verhalen. Zo merkt iedereen dat er veel saamhorigheid is in de wijk. Veel buren staan voor elkaar klaar. Men weet elkaar te vinden.

Het beste nieuws was wel vanuit de gemeente, die van veel inwoners meldingen krijgt met opmerkingen over met name jongeren die zich niet aan de coronaregels houden. Hoewel overtreding van de regels door jongeren in heel Amersfoort voorkomt, weet de gebiedsmanager te melden dat de jongeren in het Soesterkwartier zich over het algemeen goed gedragen.

Na een goede anderhalf uur met elkaar spreken hebben we onze eerste digitale vergadering erop zitten. Met een positieve instelling sluiten we de vergadering af en vertrekken ook de drie heren weer naar hun eigen plek.