Woensdag 5 December, De Vijverzaal was goed gevuld en feestelijk aangekleed voor Sinterklaaas en de Pieten. Overal lagen pakjes, hingen vlaggetjes, lagen er servetjes en stonden er vaasjes bloemen met mijters eromheen, met dank het wijkleerbedrijf en de bewonerscommissie van Puntenburg.

Schaaltjes met pepernoten, gevuld speculaas en andere lekkernijen voor de inwendige mens, bij een kopje koffie, thee, warme chocomelk of een glaasje limonade. Een prima Sinterklaassfeertje!

Het werd een pakjes-middag, voor jong en ouder. Met spelletjes als sjoelen, stoeldansen, eierlopen en nog veel meer. En Sinterklaas nam – misschien ook door de fijne sfeer – de tijd voor de bewoners en de kinderen uit de omgeving.

Gezellig ging hij aan de praat met die en gene, met z’n grote boek in de hand. Dat boek heeft hij soms nodig als geheugensteuntje, hij is tenslotte geen 20 jaar meer. Ondertussen vermaakten de Pieten zich met spelletjes, dat deden ze samen met de kinderen en mensen uit de buurt.

Met de stoelendans wonnen de kinderen natuurlijk van Zwarte Piet, zij hadden veel meer geoefend en daar had Piet geen tijd voor gehad. Al leek het er heel even op dat de “Piet in training” toch zou gaan winnen.

Voor de volwassenen was er een quiz waarmee men cadeautjes kon winnen. Vragen als: welke naam heeft Sinterklaas ook wel? En hoeveel films zijn er gemaakt van en over Sinterklaas? Maar sommigen bleken heel goed in de quiz te zijn en wisten meerdere antwoorden.

De kinderen waren bloedserieus want er vielen wel leuke stickers te verdienen met die spelletjes. De volwassenen genoten van het samen zijn en het enthousiasme van de kinderen. Het Sinterklaas feest waarvan men als kind had genoten, en waarvan men nu weer “mee”-geniet.

Om half vier werd Sinterklaas uitgebreid uitgezwaaid onder het zingen van “Dag Sinterklaasje…” Fijn dat Sinterklaas zoveel tijd had op deze, voor hem toch al drukke dag.

Daarna was de gezelligheid echt niet ineens voorbij. De sfeer bleef “gehandhaafd”, onder het toeziend oog van de vrijwilligers. Dezelfde vrijwilligers die ook hun hand niet (of beter gezegd juist wel -) omdraaiden voor de afwas en het drogen van alle kopjes, bekers en glazen. Chapoo!

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk