DSC_4135Sinds 2 weken, is op woensdagavond het Shantykoor Westenwind aan het repeteren in de Vijverzaal van Puntenburg wooncomplex. Het uit 41 mannen bestaande Koor, zingt een scala aan zeemansliederen en zat zeer verlegen om een repetitieruimte.

Voorheen was onder meer dit koor gehuisvest in de locatie Amersfortia Plaza .aan de Scheltussingel. Door een “gebruikers”discussie tussen uitbater en bewonerscommissie, werden zowel het Shantykoor als een linedance groep de dupe van te huur van die ruimte.

Door Koks-Mediair is nu de vijverzaal aan zowel het Shantykoor, als de Linedance groep voor lange periode verhuurt. Met uitzondering op de dag van de maandelijkse( donderdag) bingo in Puntenburg. Maar in plaats daarvan zullen er of op vrijdag, zaterdagavond een dansavond worden georganiseerd Hierover zal nog nader bericht volgen.

DSC_4194In ieder geval heeft het Shantykoor zijn draai  gevonden in Puntenburg en onze “stamgasten” konden de repetitie wel waarderen, gezien het meezingen/deinen op de gezongen nummers. Toch leuk als je applaus krijgt op een repetitie. De website van Westenwind is reeds op de nieuwe locatie gewijzigd en Koks_Mediair heeft de data tot december 2016 ingevuld.

Donderdag 1 september zal de linedance-groep “With Us” zijn eerste dansstappen zetten in de vijverzaal.

Naar verluid zal er op korte termijn structureel overleg volgen met de Alliantie (eigenaar zaal) de Bewonerscommissie Puntenburg ( beheer) en de gebruiker ( Koks-Mediair) omtrent de nieuwe activiteiten

Westenwind

In het voorjaar van 2006 werd het shantykoor opgericht.
Er was direct veel belangstelling van mannen die lekker wilden zingen over de zee en de zeilvaart van weleer.
Dat is nog steeds een grote energie- en inspiratiebron met aantrekkingskracht voor kerels die van ontspanning en gezelligheid houden.
Shantyliederen hebben voor “Westenwind” een duidelijke voorkeur, omdat deze liederen over het algemeen makkelijk zijn aan te leren en velen aanspreken vanwege de veelal bekende melodieën en meeslepende teksten.
De muzikale leiding heeft in vrij korte tijd het koor op een goed niveau gebracht, een niveau dat o.a. het uitbrengen van een muzikaal verantwoorde cd mogelijk maakte. Het koor neemt graag deel aan shantyfestivals en optredens in de omgeving van Amersfoort, over het algemeen treedt het koor op daar waar zij gevraagd wordt.
Ook in diverse “Zorginstellingen” worden vele plezierige uren vol gezongen.
Om de kracht en het plezier van de shanty goed op de toehoorders over te brengen wordt er elke woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur met veel plezier gerepeteerd in “De Puntenburg”, op de Puntenburgerlaan 100, 3812 CG te Amersfoort.

Dus wilt het Shantykoor horen dan is dat elke woensdagavond om 20.00 uur

Het Linedance is 3 x per maand op donderdagavond vanaf 18.30 tot 22.00 uur ( les).

Verslag een foto impressie Karel van Rooy.