Op maandagavond 8 maart organiseert Indebuurt033 haar jaarlijkse bijeenkomst “Samen Indebuurt033”, voor actieve Amersfoorters die iets voor hun eigen straat, buurt, wijk of stad willen betekenen. Van harte uitgenodigd!

Dit jaar vindt het evenement – noodgedwongen – online plaats. Als je je opgeeft, ontvang je te zijner tijd  een link, waarmee je kunt meedoen.

Tijd: Maandagavond 8 maart 2021 19.30 – 21.30 uur

Na de opening starten we de avond met een inspirerend verhaal van Jan Smelik. Jan is algemeen coördinator bij Nederland Zorgt voor Elkaar, het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg. Vanuit zijn rol zal Jan ons alles vertellen over de laatste ontwikkelingen rondom bewonersinitiatieven in het land, specifiek in dit bijzondere Corona tijdperk. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor Amersfoort?

Vervolgens kan er deelgenomen worden aan 1 van de in totaal 6 interactieve break-out rooms. De thema’s die besproken worden zijn zeer actueel en de gesprekken worden zo ingericht dat er veel ruimte is voor praktische vragen, tips en tricks. We eindigen de bijeenkomst met een slotwoord namens wethouder Fatma Koser Kaya, die ons vertelt over het nieuwe beleidskader inclusieve stad van de gemeente en wat dit betekent voor de bewonersinitiatieven in Amersfoort.

Via onderstaande aanmeld-link kun je aangeven aan welke break-out room je deel wilt nemen. De thema’s van de break-out rooms inclusief een korte omschrijving vindt je onderaan deze uitnodiging.

Aanmelden

Via de volgende link kun je je aanmelden voor deze avond: Deelnemen aan Samen Indebuurt033

Programma

19.15 Inloop
19.30 Opening & verhaal Jan Smelik
20.00 Uitleg Break-Out rooms en actief pauzemoment
20.10 Start Break-Out rooms 21.05 Afsluiting en slotwoord wethouder Fatma Koser Kaya
21.15 Einde

Deelsessies

Er is een zestal deelsessies waarvoor je je kunt opgeven (slechts 1 uit deze lijst…)

1) Wat kan er wél in Corona-tijd?

De maatregelen zorgen voor veel beperkingen, maar bieden ook kansen. Creatief zijn is hierbij van groot belang! Hoe hebben bestaande initiatieven weten om te schakelen, om toch door te kunnen gaan? Met elkaar in gesprek over wat er wél kan, onder leiding van buurtnetwerkers Kristel van der Bijl en Jamy Bredewoud.

2) Bewoners werken samen aan een veerkrachtige wijk

Hoe mobiliseer je bewoners op thema’s die de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de wijk betreffen? Fokke de Jong kijkt samen met buurtnetwerker Henry de Gooijer terug op 10 jaar Duurzaam Soesterkwartier. Hoe een bewonersvereniging begon op thema’s als energie, groen en milieu, om uiteindelijk op wijkeconomie, straatambassadeurs, goeie buren en wijkontwikkeling terecht te komen.

3) Wel of geen rechtspersoon als bewonersinitiatief?

Voor een bewonersinitiatief kan het oprichten van een rechtspersoon (stichting, vereniging etc.) een logische stap zijn. Wat komt hier allemaal bij kijken? En welke voor- en nadelen zitten er aan zo’n rechtspersoon? In deze break-out room wisselen we kennis, vragen en informatie uit met elkaar onder leiding van buurtnetwerkers Afke van der Zwaard en Hetty Buist.

4) Uitleg platform samenindebuurt033.nl

Indebuurt033 verwacht van al haar subsidieontvangers dat zij zichtbaar zijn op dit interactieve platform dat in december gelanceerd is. Benieuwd hoe jouw initiatief zo goed mogelijk zichtbaar én vindbaar wordt in de stad? Volg dan deze praktische workshop over de werking en mogelijkheden van het platform, begeleid door Berny de Vries van Wijkconnect.

5) Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar is thema van alle tijden maar in het afgelopen jaar is het belang hiervan extra zichtbaar geworden. De coronacrisis heeft als een extra aanjager gewerkt voor nieuwe initiatieven. Denk aan ONE Kattenbroek, Straatambassadeurs, maatjesprojecten, burenhulpdiensten etc. Wat kunnen we rond dit thema van elkaar leren en hoe zorgen we voor duurzame inzet op dit thema in de wijken?
Buurtnetwerkers Jolande Koelewijn en Michelle Veerman gaan graag met jullie in gesprek!

6) Netwerkontwikkeling voor je initiatief

Om je initiatief succesvol te maken, is het hebben van een goed netwerk van essentieel belang. Hierbij kun je denken aan andere organisaties, inwonersinitiatieven, bedrijven, winkels, maar ook aan individuele bewoners die je als vrijwilliger kunt inzetten. Maar hoe bouw je zo’n netwerk op? Praktische tips & tricks uitwisselen onder leiding van buurtnetwerkers Hilde Breunissen en Joni Reiche.