Het rapport met verkeersoplossingen voor de Nieuwe Poort is bijna af, dus we doen even een pas op de plaats. Hoe gaat het met al onze doelen als actiegroep? Wat gaat goed, wat kan beter? En hoe ver zijn de ontwikkelingen om het Soesterkwartier?

Zijn de doelen uit onze petitie al behaald? Een toelichting per actiepunt:

Er wordt geen groen weggehaald uit de groengordel: bijna klaar?
Soesterkwartierders praten mee met de gemeente: nog niet zo goed gelukt
Het Soesterkwartier profiteert mee met de groei van de stad: wordt vervolgd

Hoe nu verder?

1. Er wordt geen groen weggehaald uit de groengordel: bijna klaar?
Een jaar geleden werd de motie Geen nieuwe doorsnijding van de groengordel aangenomen. De gemeente heeft dus als voornemen om geen nieuwe wegen in de groengordel te leggen. Sterker nog: de supervisor van de bouwplannen van Langs Eem en Spoor geeft zelfs aan dat hij graag de groengordel wil verbeteren, zodat het weer wat meer lijkt op het prachtige stadspark dat het ooit was.

De aanleiding voor een nieuwe weg door de groengordel was verkeersdrukte op de grote rotonde bij het Eemplein: de Nieuwe Poort. Volgende week maandag 22 november 2021 leveren de onafhankelijke procesbegeleiders een rapport op met mogelijke verkeersoplossingen hiervoor. We hopen dat hier mooie oplossingen bij zitten. Vervolgens is het de taak van de gemeente om deze suggesties te delen met de wijk.

2. Soesterkwartierders praten mee met de gemeente: nog niet zo goed gelukt
Ook hier heeft de Raad een jaar geleden een motie over aangenomen: Motie LEeS: samen bereik je meer. Er zou een integraal verkeersonderzoek komen met burgerparticipatie met een onafhankelijke procesbegeleider. Hier kwamen in april 2021 Ineke en Egbert in beeld van SOAB. Zij hebben hard gewerkt om alle plannen rondom Langs Eem en Spoor in kaart te brengen en ideeën over verkeersoplossingen voor de Nieuwe Poort te verzamelen.

Maar zoals je kon lezen in de vorige nieuwsbrief zijn we niet zo gelukkig met hoe het hele proces is gelopen rondom de Nieuwe Poort en de ontwikkelingen van Langs Eem en Spoor. Er is geen probleemstelling, er zijn geen kaders. We wilden dat Soesterkwartierders mee konden praten, maar tot nu toe is er nog geen goede participatie geweest en is alleen onze kerngroep en een handjevol mensen van andere belangengroepen gehoord. Egbert en Ineke zijn zo druk geweest met informatie verzamelen en de gemeente adviseren over verkeersoplossingen, dat dit is blijven liggen. Straks ligt er dus een verkeersoplossing, maar is het lastig voor ons om te beoordelen of onze achterban dit ook een fijne oplossing vindt. We vinden dat alle Soesterkwartierders de kans moeten krijgen om er iets van te vinden.

3. Het Soesterkwartier profiteert mee met de groei van de stad: wordt vervolgd
Op dit punt liggen echt nog veel kansen. Zoals we al aangaven in onze vorige nieuwsbrief maken we ons nu vooral zorgen. Maar ook veel raadsleden blijken deze zorgen met ons te delen, bleek uit de ronde van 16 november 2021.

Je kan deze ronde terugkijken via deze link. Klik in de video op de Molendijkzaal. Vanaf 2 uur gaat het over Langs Eem en Spoor. Vanaf 2.08 geeft supervisor Jeroen Ruitenbeek een presentatie over het hele ontwikkelingsgebied, waarin hij in vogelvlucht alle deelprojecten omschrijft. Vanaf 2.56 uur stellen de raadsleden vragen over hoe het Soesterkwartier gaat meeprofiteren. Ze vragen zich af of er goed is uitgerekend wat de nieuwbouw betekent voor (sport)verenigingen, scholen, winkels en openbaar groen. Ze missen een stedenbouwkundige visie op het geheel.

Wethouder Janssen wijst erop dat er met Soesterkwartierders een wijkperspectief wordt gemaakt op onderwerpen als verkeer, groen en scholen, en vindt het belangrijk dat er wordt gekeken hoe de Noordewierweg een aantrekkelijke straat kan worden met winkels die passen bij het karakter van de wijk.

Dat klinkt goed, maar het is voor ons nog onduidelijk hoe dit meegenomen wordt in de nieuwbouwplannen. Op dit moment spelen er vooral nog veel vragen en de raad gaat hier binnenkort nog een keer over praten in een ronde.

Hoe nu verder?
Allereerst wachten we dus het rapport af van 22 november en hopen we op mooie oplossingsrichtingen. Hierna blijft de vraag over hoe Soesterkwartier gaat profiteren van de nieuwbouw en zullen we als Leefplezier 3812 hier aandacht voor vragen. Hoe we dit gaan doen en met wie, dat weten we nog niet precies. Na december wil de kerngroep de balans opmaken: hoe gaan we verder en wat voor krachten hebben we nodig om dit tot een succes te maken?