Puntenburg Wooncomplex, bewoner ” veroorzaak ernstige feiten”

//Puntenburg Wooncomplex, bewoner ” veroorzaak ernstige feiten”

Puntenburg Wooncomplex, bewoner ” veroorzaak ernstige feiten”

Van de Redactie: Al enige tijd is er sprake van een onrustige en onwenselijke situatie in wooncomplex Puntenburg. Zoals bekend is er geen sprake meer van een zorginstelling als wooncomplex, maar is de identiteit van Puntenburg er gewoon een van wooncomplex Alliantie. Gedeeltelijk is er nog “afbouwende”zorg aanwezig.

Inhoudende dat woningzoekende, kunnen opteren voor een vrijgekomen woning. Dat hierbij niet altijd direct zichtbaar is hoe de nieuwe bewoners zich zullen handhaven, blijkt uit de onderstaande situatie.

Een bewoner die zonder “zorg”indicatie een woning kreeg toegewezen, heeft dusdanige afwijkende gedragingen dat er ernstige verstoringen ontstaan. De mate van verstoring is dusdanig dat er van de zijde van Alliantie/politie en instanties maatregelen waren genomen om het “tij”te keren.

Op de korte termijn leek de rust weder te keren. Echter de bewuste “huurder” is door zijn geschiedenis en “medische”achtergrond in een “verwarde”toestand gekomen.  De feiten die daardoor binnen het wooncomplex ontstaan, worden als dreigend en beangstigend ervaren. Diverse aangifte’s zijn bij de politie gedaan. Omtrent de inhoudelijke feiten, zal de redactie  niet ingaan, maar dat er redenen zijn om een structurele oplossing moge blijken. Afgelopen week is de bedoelde “huurder” te gast geweest bij een “staatsrechtelijk”hotel. Het weer naar huis zenden met het verzoek om op datum X, te verschijnen voor de Rechtbank, is duidelijk geen verbeterende optie.

9 september 2017  ontstond er mogelijk door het gebruik van geestverruimende middelen weer een situatie waarbij het eind resultaat zich op het politiebureau afspeelde. Betrokken huurder heeft hetzelfde hotel gekregen.

Maandag 11 september zullen partijen zoals Rechter Commissaris/ Alliantie en “instantie” zich buigen over een mogelijke definitieve oplossing.  Zoals omschreven, wordt er met alle partijen hard gewerkt aan een oplossing. De wet beschermd echter ook huurders die niet passen in het raamwerk van een complex.

Uit privacy redenen wordt geen inhoudelijke informatie verstrekt.  Voor de bewoners komt er hopelijk nu een lange periode van “rust”, daar de ouderen niet meer van hun kamers komen, uit angst voor de gedragingen die voorkomen.

Uitgaande van een “ziekelijke en verslavende  “omstandigheid van betrokken huurder, hopen wij, met de overige betrokkenen, dat deze middels een “opname”de zorg en behandeling krijgt om terug te kunnen keren in de maatschappij.

Last but not least: De wetgever heeft met betrekking tot het plegen van strafbare feiten, ook gemeend dat er redenen kunnen zijn, om niet te vervolgen. Zoals omschreven in Strafrecht de zogenaamde strafuitsluitingen op grond van Psyche of ziekelijke stoornis van het geestvermogen. Klink heel ingewikkeld en dat is het ook. Daarin tegen heeft de Rechtelijke macht, bij het aannemen van deze strafuitsluitingsgrond, de mogelijkheid tot het opleggen van een secondaire maatregel, zoals verplichte opname in een “instelling”

Karel van Rooy.

Door |2017-09-10T21:22:11+00:00zondag, 10 september 2017 |4 Reacties

4 Comments

 1. R.Overeem 10 september 2017 om 22:31 - Antwoorden

  Hoe dom kan de Alliantie zijn. Dit was toch te voorspellen als men van de 55+ toewijzing af stapt.ik loop nog wel eens naar binnen en zie en hoor dan dingen die niet in een wooncomplex thuis horen .gauw weerterug naar 55+ en mensen die tot last zijn behoren hier niet thuis0 .

 2. Gerda 11 september 2017 om 17:33 - Antwoorden

  Neem die persoon dan verplicht op dan zijn zijn kinderen en kleinkinderen ook blij dat er na 4 jaar wat gedaan word aan hem want Huh heeft ook kortsluiting in zijn hersens door verkeerde medicatie…. maar het riagg doet er echter niks aan het is echt 4 jaar al een gevecht ze zijn moe van het vechten ….

  • Redactie++ 11 september 2017 om 17:37 - Antwoorden

   Respect voor uw reactie.Het loop al een aantal jaren.

 3. Ger 11 september 2017 om 17:47 - Antwoorden

  Aan de politie ligt het niet die doet er alles aan…. goede advies enz,
  Zij zien ook dat hij hulp nodig heb en met zijn ziel onder zijn arm loop.. alleen durf hij niet vrijwillig zich te laten opnemen dus moet het via het riagg die beoordeel hem maar laat hem ook aan zijn lot over…hij houd van zijn kinderen en kleinkinderen dat geloof ik oprecht alleen de buitenkant is hun vader maar de binnenkant is een ander persoon geworden.
  Hoe is het mogelijk dat ze hem niet willen helpen door bezuinigingen.
  Hij gaat echter alles kwijt raken en dat door de psygiater van het riagg bah en dat noemt zich ook nog hulpverleners

Geef een reactie