Door: Hanneke v.d. Hoek-Hesseling

In het Soesterkwartier is per 1 juli het project Jong & Oud van start gegaan.
Jongeren bieden aan oudere mensen ‘de helpende & sociale hand’. Dit houdt in dat een ‘oudere’ kan aangeven welke behoefte er speelt. Het kan gaan om hulp bij boodschappen doen, samen een blokje om lopen, samen een gezelschapsspel spelen, uitleg door een jongere over het gebruik van een mobiel of internet, enz.

Vanuit een Dialoogtafel kwam vorig jaar de behoefte naar voren om vaker contact te laten plaats vinden tussen senioren en jongeren. Vanuit professionals kwam de nood naar voren dat er meer naar elkaar omgekeken moet worden. Niet alleen oog hebben voor elkaar maar ook iets voor elkaar betekenen. Immers senioren kunnen kampen met vereenzaming of sociaal isolement en het zou mooi zijn als dat voorkomen kan worden, doordat men voor elkaar klaar staat en aandacht heeft voor elkaar.

‘Heb je even voor mij?’, sociaal werk jongeren & sociaal werk samenleving van Stichting Welzijn Amersfoort ontwikkelden het project Jong & Oud. Het project voorziet in de behoefte om meer contact te krijgen tussen Jong & Oud waarbij
de jongeren ook bereid zijn om zich in te zetten voor die wijkbewoner. We willen de komende maanden vele betekenisvolle matches tussen Jong & Oud realiseren.

Inmiddels hebben al een aantal enthousiaste jongeren zich opgeven voor het project. Zij krijgen een speciale training, voordat ze op pad gaan en coaching gedurende deelname. Ze staan te popelen om aan de slag te gaan!

Aanmelden & opgeven
‘Oudere mensen’ die interesse hebben in de helpende/sociale hand van een jongeren kunnen dit aangeven via Danny de Graaf, sociaal werk jongeren SWA d.graaf@welzijnamersfoort.nl en 033 – 463 53 79 of via de coördinatoren van “Heb je even voor mij?” 06 – 24 81 69 96
Wil je als jongere ook mee doen aan dit project? Dan kun je je eveneens opgeven via Danny de Graaf d.graaf@welzijnamersfoort.nl en 033 – 463 53 79.

Afgelopen week zijn er huis aan huis flyers verspreid en er worden op diverse plekken in het Soesterkwartier affiches opgehangen. Als er vragen zijn over het project dan kunt u uiteraard ook bij ons terecht.

Laat de aanmeldingen maar binnen stromen! Wij gaan voor een Soesterkwartier waar Jong & Oud wordt verbonden.

zie ook: Door Bewoners

Projectgroep Jong & Oud
Giny en Hanneke , coördinatoren van “Heb je even voor mij?” en
Danny en Silvia, Sociaal Werkers, SWA.

Bron: Stad Amersfoort