Prinses Máxima is vrijdagmiddag 7 september in Theater De Flint in Amersfoort aanwezig bij de viering van het vijf-jarig bestaan van Stichting Pet’je af. Deze stichting biedt kinderen van 10 tot 14 jaar in achterstandssituaties de kans op een betere toekomst door het volgen van Praktijk Gericht Weekend Onderwijs. Ontwikkeling van de talenten van het kind en eigen verantwoordelijkheid staan hierbij centraal.
De weekendschool van Stichting Pet’je af richt zich met name op kinderen uit sociale aandachtswijken en is een aanvulling op het reguliere onderwijs. Het accent ligt op de ontwikkeling van zelfredzaamheid, weerbaarheid en sociale competenties. Via beroepsoriënterende projectblokken begeleiden coaches en vrijwillige experts op zondag, circa 30 weken per jaar, de kinderen. De projectblokken bestaan uit vier delen. Tijdens de theoriedag geeft bijvoorbeeld een verpleegkundige les over de gang van zaken in een ziekenhuis, tijdens de praktijkdag bezoeken de kinderen een ziekenhuis en tijdens de evaluatiedag laten de kinderen aan hun ouders zien wat ze hiervan geleerd hebben. De ervaringen worden verwerkt in een portfolio die de kinderen per projectblok aanvullen. Op de ‘vrije vierde dag’ kunnen de kinderen kiezen uit een activiteit gerelateerd aan kunst, cultuur of (sport) gezond gedrag, bijvoorbeeld een museumbezoek.
Deelname aan het Praktijd Gericht Weekend Onderwijs van Pet’je af is niet vrijblijvend. Bij de procedure tot toelating werkt Pet’je af samen met brede scholen in de wijk. Kinderen die willen deelnemen aan het programma zijn verplicht om de weekendlessen te volgen en ook van de ouders wordt regelmatige betrokkenheid en inbreng gevraagd.
Stichting Pet’je af is in 2007 begonnen in Amersfoort. Inmiddels zijn er zes locaties, twee in Amersfoort, een in Dordrecht, een in Rotterdam en twee in Utrecht. In het najaar opent Pet’je af twee locaties in Breda. Pet’je af maakt sinds 2012 deel uit van het Oranje Fonds Groeiprogramma. en krijgt voor een periode van 3,5 jaar financiële en inhoudelijke steun om het project verder te ontwikkelen.

Bron: Stad Amersfoort