Trekkersgat:  31 oktober 2017. De carnaval komt er al snel weer aan. 4 november bijten de Meerschuimers in Speeltuin Soesterkwartier de spits af en zullen die avond om 22.11 uur hun prins bekend maken.

En op 11-11 doen de Carnavalleien het zelfde met hun Prins Tunus 43 in de Kabouterhut..

Dus is het even vreemd, als je in Speeltuin Soesterkwartier een aantal mensen van “de Raad van 11” van Grootstad Sint Joris aantreft. De deuren op slot gordijnen deels gesloten. Reden voor een bezoek.

Binnen zijn een aantal dames, met draad en naald bezig, maar wel met behulp van machines,die meters paarse en witte stof aan het bewerken zijn. De lange tafels zijn voorzien van dezelfde kleuren stof over een groot aantal meters.

Naar verluid is er 94 meter stof van de lapjesmarkt aanwezig. Het is volstrekt onduidelijk wat zich hier afspeelt. Eerdere “Prinsen ” lopen met scharen en meetlinten heen en weer, meten 273 cm af, waarna een forse schaar weer een baan paarse of witte stof gereed maakt voor het naaiatelier.

Het getal 7 valt en niet 11. Een vreemde gewaarwording. Zou de Raad van 11, uitgedund zijn, is er een nieuw Presidium, of zijn er 7  leden vervangen, die nieuwe kleren krijgen. Immers de kleuren paars en wit, zijn die van Grootstad Sint Joris.

De dames achter de 4 naaimachines, naaien gewoon door en doen het er het zwijgen toe. Plots gaat op het podium de verlichting aan. Spotjes worden gericht. Gekleurde lampen/spots worden door Ton Schimmel ( toneelmeester) getest. Er ontstaat een pantomime tussen twee bekende mannen. Een soort rollenspel, alsof er geoefend wordt. Zijn we nu getuige van de inauguratie (oefening) van de stadsprins 42.

De paarse en witte banen stof, zijn bewerkt, geknipt en genaaid, nee er wordt niet geniet.

In gesprek met Jan Herman Koller, oud Prins en recent de Adjudant in 2017 van Prins 41, meldt dat dit de voorbereidingen zijn voor 24 november. Die avond zal in Speeltuin Soesterkwartier de plechtige onthulling en bekendmaking zijn van de nieuwe Stadsprins Sint Joris 42,

De banen stof in de kleuren van Grootstad Sint Joris, dienen als achtergrond en de toneel scene was het testen van de verlichting  voor die avond. Enige raakvlakken van personen op het toneel met de benoeming van de nieuwe Stadsprins ontbraken.

Gerustgesteld wordt het pand weer verlaten.

In Amersfoort, het centrum van het op de grens van de provincies Gelderland en Utrecht gelegen Eemland (DRAAKSTEKERSLAND), bruist het in de carnavalsperiode van leut en plezier. Amersfoort heet dan TREKKERSGAT, in dat carnavalsoord is Grootstad Sint Joris de overkoepelende organisatie die tekent voor een groot aantal evenementen in het tijdvak van de 11e van de 11e tot en met de vastenviering. Bij Grootstad St.Joris kunnen de carnavalsverenigingen uit Amersfoort en de regio zich aansluiten.

Karel van Rooy.

foto,s