Een stel zwartvoetpinguins is zo creatief geweest een nestje te bouwen van herfstblaadjes. Dit is bijzonder omdat alle andere pinguins broeden in speciale nestholen. In het nest ligt nu een ei. De twee pinguins vormen het enige stel dat buiten de holen broedt.
Het is niet de eerste keer dat dit pinguinpaar een nestje bouwt buiten het hol. Vorig jaar waren alle broedplaatsen bezet door andere stelletjes en toen besloot het koppel zelf een plekje te zoeken. Zij brachten toen een kuiken groot in dit bijzondere onderkomen. Pinguins kunnen het hele jaar door eieren leggen, maar er zijn gedurende het jaar wel broedpieken. Afhankelijk van het weer kiezen zij het juiste moment om te broeden. De zwartvoetpinguins komen oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, maar het pinguinverblijf in het DierenPark ligt goed beschut waardoor de dieren geen probleem hebben met de kou. Er leven 33 pinguins in DierenPark Amersfoort, waaronder een kuiken. De zwartvoetpinguin is een beschermde diersoort en de jongen die geboren worden, dragen bij aan het fokprogramma. Er liggen al meerdere eieren dus DierenPark Amersfoort verwacht ook dit seizoen weer een aantal nieuwe kuikens.

Bron: Nieuwsbank