Folder petitie (klik op deze link) gedeeld (en al meer dan 800 keer getekend!)

Groengordel – de plek waar volgens het initiatiefvoorstel een nieuwe weg doorheen moest – het plan is terzijde maar nog niet definitief van tafel. De monumentale bomen die er volgens de gemeente niet zouden zijn, staan hier vol in beeld.

In mei 2019 wist de wethouder van de VVD het al: er moet een nieuwe ontsluitingsweg komen als de wijk Langs Eem en Spoor er komt. En deze nieuwe weg komt door of langs de Groengordel. Meer dan een jaar later heeft hij dit plan met de bewoners in de wijk die het rechtstreeks betrof gedeeld. Tactisch slim: net voor de zomer – en mensen konden zich vanwege Covid19 amper organiseren.

Gelukkig wonen we in een wijk waar mensen vanuit het hoofd, vanuit de handen, maar altijd vanuit het hart samen werken en samen leven. Sociaal verbindend groen hoort daarbij. Een voetbalveldje hoort erbij, een hondenveld hoort erbij, een veilige fietsroute langs de Dollardstraat en langs de Noordewierweg horen erbij etc. En dat kon ook … daar ging tot eind juni het gesprek met de wijkwethouder van GroenLinks over. Langs Eem en Spoor zou onze wijk beter maken, er zou geen Groengordel-groen verdwijnen en er zou in mooie dingen voor onze wijk worden geïnvesteerd.

Het plan (het onderzoeken of een nieuwe verbindingsweg dwars door de Groengordel een idee is) riep collectieve boosheid op. Een weg dwars door of langs de Groengordel: het is een plan dat het onderzoeken niet waard is. Verspilde energie. Nergens mag de Groengordel verder worden doorkruist: geen landje pik! We verwachten dat de gemeenteraad de VVD-wethouder tot de orde roept. Dat die zijn initiatiefplannen van tafel veegt (en niet zuinigjes terzijde schuift) en komt met kaders die passen bij deze wijk – die passen bij een masterplan over deze wijk. Wij willen serieus over onze wijk praten, over de toekomst van onze wijk, het verkeer in de wijk. En ja, de Nieuwe Poort is een rotonde waar je voorzichtig fietst en autorijdt (en daarmee het gevoel geeft onveilig te zijn): maar wij willen geen nieuwe echte onveiligheid in onze wijk. Met de plannen voor Buijtelaar wordt echte onveiligheid naar onze wijk verplaatst. Voor de Nieuwe Poort moet dus ook opnieuw gekeken worden wat een intelligent plan is. Daarvoor zijn er genoeg goede ideeën – die serieus onderzocht moeten worden.

Het spandoek aangeboden door bewoners Lingestraat en dat gebruikt is voor de posters die bij tal huizen voor het raam hangen.

Actiegroep Leefplezier3812 heeft namens een groot aantal wijkorganisaties een petitie opgezet die oproept om de Groengordel niet te doorkruisen: om ons vanuit wijkorganisaties te laten nadenken over onze wijk en om zo te zorgen dat de nieuwe wijk Langs Eem en Spoor niet ten koste gaat van onze wijk. Dat de bewoners van de nieuwe wijk zich niet schuldig hoeven te voelen dat zij diegene zijn die onze wijk de groene doodsteek gaven (zoals het Eemplein dat op sociaal vlak was). Teken de petitie die onder andere uitgaat van Noordewierweg Verbindt, Voetbalvereniging KVVA, de kengroep Groengordel en Busje komt zo, op: www.leefplezier3812.nl/petitie  Laat deze gemeente echt nadenken over hoe de Nieuwe Poort veiliger wordt, maar maak het Soesterkwartier niet het kind van de rekening.