CSC_8911Zoals eerder aangekondigd op deze website (artikel). zou er vandaag in Puntenburg een grootse pannenkoek eet/ smul happening plaats vinden, met als doel, dat de opbrengt van de verkochte pannenkoeken in zijn geheel naar het project AED in Puntenburg zou gaan.
Zoals eerder vermeld, heeft het tragisch overlijden van een bewoner in Puntenpurg er toe geleid dat er vragen werden gesteld over de hulpverlening in Puntenburg. Een bewoners-complex met vele bewoners boven de 50 jaar
En met het opheffen van de “zorg” door Lyvore ( Puntenburg ging van zorginstelling naar woonvoorziening), verdween ook de medische zorg.
Nog 14 bewoners krijgen op een of andere manier nog “zorg vanuit Lyvore ( voorheen Birkhoven Zorggoed).

Lifeline_PRO_AED_with_Manual_Override_screenshotDe bewonerscommissie “om en rond Puntenburg”, Koks-Mediair en Livore staken de koppen bij elkaar om een oplossing te vinden voor het medisch probleem. De aanschaf van een AED zou een eerste hulpmiddel kunnen zijn bij een hartaanval/infarct.
Inhoudende dat er buiten de aanschafkosten ook nog eens 15 mensen moeten worden opgeleid.

De verhuurder van Puntenburg ( Alliantie) werd om medewerking gevraagd, om de plaatsing van een AED mogelijk te maken.Zowel bij de “actie”organisatie als bij de redactie, werd geen daadwerkelijke reactie ontvangen.

DSC_8900Heden 6 mei, was er dan de mogelijkheid om pannenkoeken te komen eten in Puntenburg, de opbrengst bestemd voor de AED.
Zo,n 50 mensen waren om 16.00 uur al te gast. Met 2 koks en Robbert zelf werden in “nowtime” allerlei soorten pannenkoeken gemaakt. En al snel volgde een tweede ronde en zelf waren er mensen voor een nummer 3 en 4. Het smaakte kennelijk uitstekend.
Alles werd netjes uitgeserveerde door een 5 tal “vrijwilligers”die door Koks-Mediair waren ingeschakeld. Alles voor het goede doel.

DSC_8908Na enige tijd met Yasmeen van de organisatie gesproken. Zij vertelde dat vooraf aan de Pannenkoek manifestatie er al rui 450.00 Euro in de AED kas zat. Neem daarbij de opbrengst van deze pannenkoek actie, dan zou er genoeg geld zijn voor de aanschaf van een AED. Wat nig niet begroot is, zijn de kosten voor een eventuele opleiding. Robbert en Yasmeen zelf zijn gecertificeerd maar natuurlijk geen instructeur.
Besprekingen met Vincent Vivië zijn al gaande.

Het lijkt er dus op dat deze spontane actie van een aantal mensen, wel degelijk kan leiden tot het “regelen van medisch hulpverlenen bij hartfalen Als elke seconde telt en er als het gat zoals is gepland. Er binnenkort 15 mensen in Puntenburg daadwerkelijk kunnen ingrijpen bij dit soort hartfalen.

CSC_8919Een prachtig initiatief, en jammer dat grote organisaties niet de “feeling” hebben om ook te participeren.

Verslag en foto,s Karel van Rooy