Beste Soesterkwartierder,

Het Soesterkwartier verandert. Het programma ‘Langs Eem en Spoor’ heeft nu al grote invloed op de wijk. Rondom het Soesterkwartier zullen binnen dit programma aankomend decennium meer dan 3000 nieuwe woningen worden gebouwd. De nieuwe buurten, zoals de Kop van Isselt, Wagenwerkplaats, Nieuwe Stad en Trapezium zullen het Soesterkwartier wezenlijk doen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het plan om een nieuwe weg door de Groenstrook aan te leggen om De Nieuwe Poort rotonde te ontlasten.

Ook op andere gebieden worden grote fysieke ingrepen voor het Soesterkwartier voorzien. Zo zal de wijk aankomende 20 jaar van het aardgas moeten. Daarnaast is het Soesterkwartier de wijk in Amersfoort die het meeste last heeft van zomerse hitte en overlast door extreme regenbuien. Deze overlast zal alleen maar erger worden als geen adequate maatregelen worden getroffen, zoals het vergroenen van de wijk. Andere thema’s die spelen in het Soesterkwartier zijn eenzaamheid, gezondheidsproblematiek, armoede en sociale cohesie. De connectie tussen oude en nieuwe bewoners in de wijk verloopt bijvoorbeeld moeizaam.

Om het Soesterkwartier te laten meeprofiteren van de ontwikkelingen rond de wijk en uitdagingen waar de wijk voor staat op te pakken, heeft de gemeente Amersfoort in samenwerking met de Provincie Utrecht een zogenaamde ‘Vitale Wijkaanpak’ voor het Soesterkwartier uitgedacht. Deze wijkaanpak is bedoeld om de kracht, én fysieke en sociale samenhang en verbinding van het Soesterkwartier te versterken. In de wijkkrant van okt/nov 2020 is de wijk hierover geïnformeerd.

Tot dusver zijn alle ideeën en (voorlopige) plannen binnen de Vitale Wijkaanpak door de gemeente uitgedacht zonder dat de wijk hierbij betrokken was. De gemeente heeft nu besloten dat de wijk nauw betrokken moet gaan worden bij het uitdenken van plannen voor de wijk. Dit participatieproces van wijk met gemeente moet nog vormgegeven worden en overstijgt elke vorm van wijkorganisatie / initiatief / participatie dat we tot nog toe kennen in het Soesterkwartier.

Als bewoners met grote betrokkenheid bij de wijk willen we graag met andere wijkbewoners een kerngroep opzetten die wil nadenken (en voorbereiden!) hoe we de stem van de wijk richting gemeente kunnen laten horen / organiseren. Uiteindelijke doel is dat de wijk samen met de gemeente goede plannen voor het Soesterkwartier maakt. Plannen die zowel passen binnen de Vitale Wijkaanpak, als aansluiten bij de behoeften van de wijk en bewoners.

We zoeken naar mensen die vanuit hun betrokkenheid met de wijk, met oog voor de belangen van de verschillende groepen bewoners en ontwikkelingen die op ons afkomen, met ons zo’n participatieproces willen voorbereiden. Liefst zoeken we bewoners met al enige kennis of ervaring met burgerparticipatie en het organiseren van processen met de wijk. Over de inhoud gaan we het dan later met de wijk hebben.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan op vitaalsoesterkwartier@gmail.com

Met vriendelijke groet, namens betrokken wijkbewoners Guido van Beek & Nico Janssen