KO

Koninklijke Onderscheiding voor vijftien Amersfoorters.

Vijftien Amersfoorters ontvingen tijdens de Algemene Gelegenheid op vrijdag 26 april 2013 een Koninklijke Onderscheiding. Veertien kregen de onderscheiding uit handen van burgemeester Bolsius in de raadzaal en één Amersfoorter kreeg de onderscheiding opgespeld door de minister van Defensie in Den Haag.

Het gaat om vijf vrouwen en tien mannen; twaalf zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau, twee als Ridder, waarvan één met de zwaarden en één als Officier.

Antonie Gijsbert van Barreveld (50 jaar): Hij was onder andere bestuurslid en is sinds meerdere jaren voorzitter van de Scouting Cay-Noya Amersfoort. Daarnaast is hij lid van de Commissie van Beheer van de Christelijke Gereformeerde Ichtuskerk te Amersfoort en zet hij zich in voor het beheer van het kerkgebouw.

Astrid Florence Antoinette Surstedt-Sparnaaij (70 jaar): Zij was onder andere zeven jaar voorzitter van de Kip Caravan Club. Zij verleende zorg aan een hulpbehoevende buurvrouw, was voorganger, lekenpastor van de Sint Franciscus Xaveriuskerk te Amersfoort en lekenpastor van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis te Amersfoort.

Paolo Riccardo Giuseppin (63 jaar): Hij is onder andere kaderlid van de Abvakabo FNV en actief als lid van de Landelijke Advies Commissie (LAC) t.b.v. het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Tevens is hij vrijwilliger bij de Partij van de Arbeid, afdeling Amersfoort en EHBO-lid bij EHBO-vereniging St. Joris.

Elizabeth Roelofje van Westerlaak-Vinke (60 jaar): Zij fungeert onder andere al jaren als contactpersoon en spreekbuis voor de wijk Kruiskamp te Amersfoort. Is secretaris van de bewonerscommissie De Linie, en ondersteuner van huurders-bewonersverenigng Hestia.

Johannes Jacobus van der Zwart (53 jaar): Sinds 1995 vervult hij onder andere bestuurlijke activiteiten voor het Gehandicapten en Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) en voorloper van het ROGA. In 2000 richtte hij mede het GPPA op, en was waarnemend voorzitter in de periode 2007-2009.

Martinus Gijsbertus Binnendijk (66 jaar): Hij is onder andere vrijwilliger bij de wijkgemeente Emmauskerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Hij was daar (jeugd)ouderling en ouderling-kerkvoogd en bestuurslid van de ROMBA en organiseerde mede de jaarlijkse rommelmarkten.

Lamkje Egberdina Catharina Vlaanderen-van Hemert (82 jaar): Zij is onder andere kinderoppas bij de Protestantse Gemeente Amersfoort en vrijwilliger bij het Buurthuis De Sleutel in het Soesterkwartier.

Margaretha Maria Theresia Sjamaar – Ganzevles (72 jaar): Zij bood onder andere hulp en onderdak aan hulpbehoevenden: o.a. een meisje uit Berlijn tijdens vakanties, een dakloze en verslaafde man en later vier Russische muzikanten.

Cornelis Boekenoogen (78 jaar): Hij was onder andere tot 2000 vrijwilliger bij diverse zwemverenigingen te Amersfoort en fungeerde o.a. als bestuurslid technische zaken, vice-voorzitter en redactielid van het clubblad De Spetter van zwemvereniging De Amer.

Johannes Petrus Maria Eijbergen (58 jaar): Hij is onder andere spelend lid en oud bestuurslid van de muziekvereniging St. Caecilia te Hoogland en initiator van de bouw en uitbreiding van het verenigingsgebouw.

Jan Roelvink (81 jaar): Hij was onder andere medeoprichter en secretaris van en vrijwilliger bij de Christelijke Jongerenvereniging De Vriendenschaar. Hij is vanaf 1969 tot heden vrijwilliger bij de Nieuwe Kerk van de Protestantse Wijkgemeente Amersfoort.

Johannes Gerrit Mijnders (78 jaar): Hij is onder andere stadsgids van ’t Gilde Amersfoort en rechtsvoorganger van ’t Gilde Eemland, gids en rondleider bij het Dierenpark Amersfoort.

Bertha Johanna Alyda de Mooij-van der Linde (68 jaar): Zij was onder andere ouderling van de Nederlandse Hervormde Kerk (Bergkerk) en was scriba van de Centrale Kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente Amersfoort.

Arend Roelofs van Goor (64 jaar): Hij was onder andere hoogleraar-directeur aan de Open Universiteit (1986-1992), hoogleraar logistiek aan de Vrije Universiteit (1992-2011) en hoogleraar logistiek aan de Universiteit Nyenrode (1998-2005).

Gerrit Jan van de Haar (56 jaar): Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. De Minister van Defensie, mevrouw J. Hennis-Plasschaert te Den Haag reikt de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden aan hem uit.

Bron Dichtbij.nl

Mocht ik iemand vergeten zijn in het Soesterkwartier wordt dat later vermeld.