AMERSFOORT – Op het terrein van Kamp Amersfoort wordt op zondag 11 november een informatiebord onthuld op de plek waar in 1942 gevangenen van de Sicherheitsdienst werden gefusilleerd en begraven. De acht slachtoffers waren verbonden aan de illegale groep MLL-Front. Jaap Haije, nabestaande van een van de slachtoffers, zal een nieuw informatiebord onthullen.

De verzetsgroep Marx-Lenin-Luxemburg-Front (MLL-Front) behoorde tot de eerste belangrijke en invloedrijke verzetsgroepen in Nederland. Een van de leidende personen was Henk Sneevliet, een politicus met nationale en internationale bekendheid. In de periode 24 februari tot 6 maart 1942 werd vrijwel het hele kader van het MLL-Front door de SD gearresteerd. Tegen acht verdachten – onder wie Henk Sneevliet – werd de doodstraf uitgesproken. Kort nadat zij naar Kamp Amersfoort waren overgebracht, werd het vonnis (op 13 april 1942) voltrokken. Direct na de bevrijding startte de zoektocht naar slachtoffers die in de omgeving van Kamp Amersfoort waren begraven. De teruggevonden slachtoffers, waaronder de mannen van MLL-Front, kregen een waardiger rustplaats. Evenals andere executieplekken en voormalige graflocaties, raakte ook de plek waar de mannen van MLL-Front waren gefusilleerd in de vergetelheid.

Het Sneevliet Herdenkingscomité organiseert ieder jaar rond 13 april een herdenking op ‘Westerveld’ waar de urnen van de slachtoffers werden bijgezet. Tot de activiteiten van het herdenkingscomité hoorde tevens een bezoek aan de Leusderheide. Lange tijd werd aangenomen dat hier acht slachtoffers werden vermoord. Pas in 2010 bleek uit archiefonderzoek dat de executieplek van de mannen van MLL-Front zich niet op de Leusderheide bevond, maar dicht bij Kamp Amersfoort, achter het monument De Stenen Man. Op 21 februari 2011 vond hier voor het eerst een herdenkingsplechtigheid plaats.

Om de herinnering aan de slachtoffers te bewaren, om bezoekers te kunnen informeren en de plek te markeren, werd in overleg met het Sneevliet Herdenkingscomité een informatiebord ontworpen dat op 11 november 2012 wordt onthuld. Jaap Haije, familie van een van de slachtoffers zal spreken en op de executieplek – waar sporen van de opgravingswerkzaamheden uit juli 1945 nog duidelijk zichtbaar zijn – zal de onthullingshandeling worden verricht.

foto’s onthuling informatiebord

Bron: Stad Amersfoort

Over het verzet werd na de oorlog veel gezegd en geschreven over het communistisch verzet maar mondjesmaat. De bekendste communistische verzetsstrijder was Hannie Schaft. Hannie Schaft was een heldin, een vrouw uit één stuk, gesneuveld in het verzet tegen de nazi’s, máár…ze was communiste. Na de oorlog werd ze daarom hevig omstreden. In 1951 werden pantserwagens ingezet tegen ex-verzetsstrijders die haar nagedachtenis wilden eren (Andere Tijden).