Om de doorstroming en verkeersveiligheid aan de westkant van Amersfoort te verbeteren wordt de Westelijke ontsluiting in Amersfoort aangelegd. Gedeputeerde Jacqueline Verbeek–Nijhof (Mobiliteit) van de provincie Utrecht, regiodirecteur ProRail Kees Rutten en wethouder Hans Buijtelaar van de gemeente Amersfoort hebben donderdag 9 maart overeenkomsten gesloten over de aanleg en het toekomstige beheer en onderhoud van de Westelijke ontsluiting.

Gemeente Amersfoort en provincie Utrecht hebben een overeenkomst gesloten over het beheer en onderhoud van de gehele route van de Westelijke ontsluiting. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt deze straks een provinciale weg.

Spoorviaduct

De provincie en ProRail hebben in een overeenkomst afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van het spoorviaduct. Daarnaast sloten gemeente Amersfoort en ProRail een overeenkomst over de samenwerking in het project voor het middelste deel van de Westelijke ontsluiting. Dit gedeelte ligt tussen de Prins Frederiklaan en Dierenpark Amersfoort. ProRail wordt de opdrachtgever voor de uitvoering van dit gedeelte.

Duurzaamheidambitie

Provincie Utrecht, ProRail en gemeente Amersfoort hebben onlangs de Green Deal Duurzaam GWW (grond-, weg-, en waterbouw) ondertekend. Met ondertekening van de Green Deal hebben de partijen afgesproken om bij het ontwerp, de aanleg en in het gebruik van de Westelijke ontsluiting duurzame maatregelen te nemen. De wijze waarop de duurzaamheidambities in het project vorm krijgen wordt in de komende maanden concreet uitgewerkt.

Planning

In de komende maanden gaat het bureau Arcadis het huidige ontwerp optimaliseren en het contract opstellen voor het middendeel van het tracé. Ook worden in de komende maanden al de eerste ecologische maatregelen genomen zoals het realiseren van broed- en slaapplekken voor vleermuizen. Voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden worden pas opgestart na de uitspraak door de Raad van State. Naar verwachting is deze uitspraak in juni van dit jaar. De start van de uitvoering is naar verwachting eind 2018 of begin 2019.

Meer informatie

Op de website www.amersfoort.nl/westelijkeontsluiting is meer informatie te vinden over het project.

Westelijke ontsluiting

Om de westkant van de stad bereikbaar te houden is het nodig om het tracé langs de Daam Fockemalaan en Barchman Wuytierslaan over een traject van 2,5 kilometer opnieuw in te richten. Op 11 oktober 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het (gewijzigde) bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting.

Het nieuwe tracé van de Westelijke ontsluiting gaat straks niet meer door een woonwijk, maar eromheen. Hierdoor wordt het noordelijk deel van de Daam Fockemalaan een autoluwe woonstraat. Door de verdiepte ligging van de weg onder het spoor verdwijnt in de toekomst de huidige spoorwegovergang. Hierdoor wordt de route veiliger. Ook komt er een fietsbrug met veilige fietsroutes aan beide zijden van de weg. De weg wordt ingepast in een groene omgeving. Er wordt geinvesteerd om de ecologische verbindingen te verbeteren, waardoor dieren zich gemakkelijker door het gebied verplaatsen. In de nieuwe situatie is er meer groen ten opzichte van de bestaande situatie.

Het bestemmingsplan is de juridisch – planologische vertaling van het vastgestelde ontwerp van de Westelijke ontsluiting. Dit ontwerp is in overleg met bewoners, bedrijven en organisaties langs het tracé uitgewerkt. Op veel plaatsen zijn maatwerkoplossingen bedacht.

Impressie Westelijke ontsluiting
Bron gemeente Amersfoort.
KvR