Dinsdagavond 11 December, In de Raadszaal was (nog een keer een bijeenkomst) in de Ronde over de Westelijke Ontsluiting. Deze keer over de cijfers, zonder dat er cijfers genoemd mochten worden, omdat die in een besloten (lees: geheime) vergadering – aansluitend op de Ronde – besproken zouden worden.

Door de Raad konden er vragen gesteld worden aan de Wethouder (H.Buijtelaar), aan beleidsmedewerkers/ adviseurs, en aan ProRail. Aracadis heeft de uitnodiging afgeslagen, omdat zij door ProRail aangesteld waren om het kosten Rapport/ kostenplaatje te maken. Vanaf de publieke tribune kreeg Arcadis groot gelijk dat het zich niet brandt aan deze zaak.

De Second Opinion raming (raming, valt te omschrijven als begroting op in ambtelijke bewwoording) uitgevoerd door de Brinkgroep, had duidelijk een andere uitkomst (lees: wenselijker). Maar bevatte dan ook een aantal zaken niet. Hier vindt u de informatie over de besparing, die zelfs hier bijzonder aangeduid is.

Om te vergelijken, een begrijpelijker voorbeeld:

Vraag van huizenkoper aan een tussenpersoon: Ik wil een huis laten bouwen op die locatie en die soort grond, het bedrag dat daarvoor beschikbaar is: x00.000 Kan dat?

Begroting 1. Vraag is: bouw een kompleet huis voorzien van keuken en badkamer en hou rekening met weersomstandigheden en/of andere tegenslagen. Inclusief bodemonderzoek. Wat gaat dat kosten?

Begroting 2. Vraag is: bouw een huis zonder keuken, badkamer en hou enigzins rekening met weersomstandigheden. Wat gaat dat kosten?

Als u bedenkt dat opdrachtgever voor de begroting een andere is dan de toekomstige bewoner, en de bewoner in beide gevallen ervan uitgaat dat het goed komt…..dan heeft u ongeveer een beeld van wat er gaande is.

Hier en daar werden toch wat miljoenen genoemd, in de orde van grote dat zelfs de toekomstige winnaar van de Nieuwjaarsloterij een en ander niet zal kunnen ophoesten. En al is het natuurlijk zo dat er bij een gemeentelijke begroting andere bedragen horen dan bij het gemiddelde huishoudboekje, realistisch zijn helpt in beide gevallen om dat boekje kloppend te houden. En juist over het realistische deel had de publiek tribune ernstige bedenkingen, en dat is dan voorzichtig verwoord.

Vanaf de tribune werden helaas ook weer termen gebruikt die niets met het geheel maar alles met de herfst te maken hebben. Ook werden er mensen voor leugenaar uitgemaakt, een waardeoordeel waarmee men zich beter niet inlaat.

Fatsoenlijk taalgebruik blijft belangrijk, waarde-oordelen volgen vanzelf op de lange termijn. Al is het ook nog een grote kunst om “stadhuis-taal” om te buigen naar begrijpelijk Nederlands voor iedereen. En vooral daaraan valt nog flink wat te doen als men burgers tenminste betrokken wil houden?! Want soms zijn die burgers toch wel “heel lastig”….voor Wethouders.

Maar een compliment werd ook gegeven richting Wethouder Buijtelaar, hij heeft de J.P.B. scholing goed gevolgd. Hij kan nu ook een uur praten zonder  al te veel te zeggen, en dat is toch een kunst die weinig mensen beheersen. Een kans voor het Haagse pluche moet er derhalve in zitten….

Sfeerimpressie en foto’s: Nel Groenendijk

Alle stukken met betrekking tot deze de Ronde