Maandag 8 Juli, In speeltuin Soesterkwartier “stonden de dranghekken verdekt opgesteld”. De brief van de Gemeente en ROVA over het omgekeerd inzamelen van het afval, maakte immers wat los op Facebook en andere social media.

Maar “de stormtroepen” bleven uit. Om 16.30 uur was er nog niemand te bekennen behalve een hele groep mensen van de ROVA en de Gemeente om eventuele vragen te beantwoorden. Dit terwijl de inloop en vragenmiddag toch echt al om 15.30 uur begonnen was.

Pas rond 18.00 uur kwam de eerste wijkbewoner met vragen over de locatie van de container in z’n buurt. Al zijn veel bewoners blij met de PMD bak straks. Minder vindt men dat er voor het restafval zo’n ondergrondse restafval-container komt. Voor slecht ter been zijnde is het lopen erheen een dingetje, terwijl omwonenende van de “mogelijke” locatie zich zorgen maken over de geluidsoverlast van de dichtvallende klep.

Al zal de geluidsoverlast met een beetje goede wil van alle wijkbewoners beperkt kunnen blijven, mits men de klep van de container vasthoudt en niet met een klap dichtgooit.

Verhoudingsgewijs zal het geluid niet veel verschil maken met nu – de geluidsoverlast van een lege container rollend over de klinkertjes laat op de avond/ ’s morgens vroeg. En met een beetje rekening houden met buurtbewoners, schaadt niemand.

De bediening van de ondergrondsecontainers zal gebeuren met een pasje dat ieder huishouden daarvoor krijgt. Op de container komt ook een telefoonnummer te staan voor het geval er storingen optreden.

Een van de vragen die niet beantwoordt werd in de folder was: “waar heen met kattegrind?”. Dat valt dus net als katten en honderharen onder restafval. In tegenstelling tot de houtkorrels die voor dergelijke doeleinden gebruikt worden, die mogen in de groenbak.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties maak dan gebruik van de mogelijkheid om deze te stellen of te vertellen.

Dinsdag      9 Juli: 15.30 uur – 19.00 uur Speeltuinvereniging(gebouw) Soesterkwartier, Noordewierweg 271

Donderdag 1 Juli: 15.30 uur – 19.00 uur Speeltuinvereniging(gebouw) Soesterkwartier

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk