3 oktober, 19.00 uur Opening Gebouw Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan het Smallepad 5

 Informatiemarkt en leuke verhalen ‘Boeren, burgers en buitenlui. Hoe aten zij?’

 6 oktober, Museumwoning Soesterkwartier 12.00-17.00 uur St. Bonifaciusstraat 61

 Tentoonstelling “Als je voor een dubbeltje geboren bent…. ”

 De tentoonstelling geeft een beeld van hoe men vroeger woonde in het Sasje  (Met dank aan de oud Sassianen).

Rond 1900 was de woonsituatie voor de gewone man niet al te best in Amersfoort. ‘In sommige delen van de binnenstad voerde armoede de boventoon. Berucht waren de sloppenwijken rond de Hellestraat en Achter de Kamp. En buiten de binnenstad was er het Sasje “waar een drietal zogenaamde straten, in particulier bezit, zonder riolen of goten en niet verhard of bestraat, de vergaderplaats worden van het menagewater der vele arbeiderswoningen.”Kleine, bedompte huisjes zonder aansluiting op waterleiding en riool en veelal met kapotte daken en kozijnen waren in dit soort buurten geen uitzondering. De mensen die hier woonden waren regelmatig werkloos en moesten met dezelfde regelmaat een beroep doen op de bedeling van kerk en overheid, zeker in strenge winters. (Bron Amersfoort zoals het was).

Tevens bezichtiging van de Museumwoning. De woning is ter beschikking is gesteld door Woningbouwcorporatie Portaal ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

 

Zie www.amersfoort-erfgoed.nl