Beste buurtbewoner,

Goosen Te pas Bouw.

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat er eind vorig jaar brand heeft gewoed in de voormalige Noack-fabriek aan de Soesterweg. Hierna is de fabriek verder gesloopt en zijn er plannen gemaakt voor een herontwikkeling op deze locatie.

ln opdracht van ons heeft /MO55 bureau voor stedebouw bv een eerste aanzet gemaakt voor de plannen om woningen te realiseren op deze locatie. Wij willen u als buurtbewoner graag

in een vroeg stadium informeren over onze plannen. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een inloopavond.

Wat kunt u verwachten?

Wij presenteren de eerste schetsontwerpen van onze plannen. Dat wil zeggen dat wij onder andere laten zien welk type bebouwing wij voornemens zijn te realiseren, waar de woningen komen te staan en hoe hoog de bebouwing gepland is. Natuurlijk staan wij ook voor u klaar om, daar waar wij kunnen, uw vragen te beantwoorden.

Waar en wanneer?

Datum : donderdag !2 juli 2018

Tijd      : 17:00 uur tot 19:00 uur

Locatie : Buurthuis de Nieuwe Sleutel, Noorderwierweg252-L,3812 DS Amersfoort

lndien u naar aanleiding van deze uitnodiging vooraf vragen heeft, stuurt u deze dan per

e-mail naar secretariaat@Roossentepasbouw.nl

Wij hopen u graag te zien op donderdag 12 juli.

 

Met vriendelijke groet,

Goossen Te Pas Bouw B.V

Foto Karel van Rooy.

 

 

 

 

 

 

  • Nijland

 

 

m

lLtl

 

ilt:1 e r.t.n:.::]rii,i… ir:.:r:r:;Éi:,jn d.:l!ircr: vc.rr..::rd.n \.Ír\/.iLial,i!:.i; g:!rr t ‘á:r;.:i:.’-v.i;:l:l:il br..:i Ë.rr:iii.. ri;1r q!:..:.,:rr-r b j c. t:r.r.r,:rn !:..e::iCit i. Er:.i.i: Ë:ne’:íÊ1::r,.nCi:!.,i:rr.rr:d:.r.::rocp:rf;:.1f!.:i:t..;r.:.:z,ird:.

 

C.;::.:  l: P:r Ê.!,.i  Lr ii 9:.:rriii:: rrd \:’::n:d= | lilir.f,;irin:n       tj!il.!il.t:O  Enol en vCA.’.

 

 

een Koninkrijke Vol kerWessellïou,nu.,nn

 

 

 

INC Almelo

 

68.22.40.194

 

IBAN                               KvK Enschede

NL35rNcBo6522401 94 o6044896
Btc BTW nummer
INGBNL2A NLOo1 56651 9BOr

 

 

 

.A

FSC

 

MIX

 

FSC. C022069