Transitieschool: Kledingreparatie – 12 februari 2017 – 13:00 uur [FabLab) Hoe repareer ik kleding? Leer het tijdens deze workshop van de Transitieschool, meld je even aan voor deze workshop via info@transitieschool.nl (Waardebepaling achteraf). IN DE WAR – Geldersestraat 6.

Studium Generale Amersfoort: prof. dr. James Kennedy – 12 februari 2017 – 16:00 uur [Spullenlab]   Dare to be Grey, over de nuance

Studium Generale Amersfoort is het podium voor wetenschap waar alle Amersfoorters kunnen kennismaken met het onderzoek van wetenschappers. Elke tweede zondag van de maand komt er een wetenschapper vertellen over zijn of haar onderzoek. Het programma is heel divers: van actuele onderwerpen in de wetenschap, tot meer specifieke onderzoeken. Op deze manier komt er een veelzijdig scala van de wetenschap aan bod. Omdat Studium Generale een ongesubsidieerd initiatief is, is men afhankelijk van bijdrage van sympathisanten. Waardebepaling achteraf.

Nederland had ooit de reputatie van een oersaai land, waar de politiek bij uitstek ‘grijs’ was. In zijn bekende film Alleman uit 1963, merk Bert Haanstra op dat de bevolking elke vier jaar de kans krijgt enthousiast te raken over de politiek, maar dat vervolgens nooit wordt. Wat is er nou precies gebeurd sinds die tijd? Was Nederland uberhaupt ooit een grijs land en zo ja wanneer? Wat zijn de bijzonderheden van die tijd die het zo moeilijk maken om tot een afgewogen oordeel te komen? Hoe staat Nederland daarin ten opzichte van andere landen? En wat zijn de eventuele wegen voorwaarts om weer grijs te durven zijn?

Innovatie spreekuur bij Fablab Amersfoort – 14 februari 2017 – 15:00 tot 17:00 uur [FabLab]

Fablab Amersfoort organiseert in samenwerking met Peer! Innovation, een innovatie inloopspreekuur. Een dergelijk spreekuur wordt al een jaar succesvol gehouden op de Peer! Seats2Meet locatie voor vooral diensten ondernemers en is nu als eerste samenwerkingsexperiment ook beschikbaar voor makers.

In dit inloopspreekuur kan iedereen terecht die wil sparren over zijn innovatie. Hierbij kunnen onderwerpen ter sprake komen als hoe waarde naar meer gebruikers gebracht kan worden, of met welke partijen samen te werken. Ook is het mogelijk om te sparren over te maken keuzes in vernieuwingen. Wij kijken uit naar de mogelijkheid om zo de wereld een stukje beter te maken.

CUA Data-academie: Joachim de Koning – 15 februari 2017 – 20:00 uur [Fablab]

Woensdag 15 februari is er in de WAR in Amersfoort een workshop over digitale alternatieve economieën en blockchain techniek. Joachim de Koning van het project Internet of Coins komt langs om uit te leggen wat blockchain techniek is en hoe het kan worden toegepast voor het vormen van je eigen economie. Blockchain techniek klinkt ingewikkeld, maar Joachim laat zien dat het eenvoudiger te gebruiken is dan je denkt. Het wordt een sessie voor beginners, zodat iedereen kan beginnen met de blockchain, zonder daarvoor technische kennis nodig te hebben.

Gewurz-Traminer – Theater – 17 februari 2017 – 20:00 uur [Spullenlab]

De voorstelling ‘Gewürztraminer’ zal op vrijdag 17 februari 2017 om 20.00, zaal open 19.45 uur, worden gespeeld door Dana Hilgers, Sabrina Woudenberg en Perry Boomsluiter. De regie is in handen van Stephan W. Zeedijk. Spelers en regisseur, allen woonachtig in Rotterdam, kennen elkaar in wisselende combi’s van eerdere theaterproducties en workshops, maar werken in de huidige bezetting voor het eerst met elkaar. Bekijk hier de trailer.

Een vrouw is op zoek naar troost en begrip. Ze klopt aan bij haar beste vriendin en wordt overstelpt met advies. Dan komt de man thuis. Wie troost wie? Wie heeft welk belang? Drie personages willen hun identiteit niet prijsgeven. Maar naarmate de avond vordert gaan de remmen los, zoeken ze de grenzen van de liefde op en vechten ze zich een weg door hun woorden.

In verband met beperkt aantal zitplaatsen graag aanmelden via publiciteit@dewar.nl of via www.gewurz-traminer.com Waardebepaling achteraf (richtprijs €10,-)

Bron:website van de War 

Vpro-tegenlicht 

Volg de link en STEM OP DIANA EN HARMEN VAN DE WAR – EN ZIE NOG EENS HET FILMPJE OVER HET VERLOREN KNOPJESMUSEUM

MAAR U KUNT NATUURLIJK OOK STEMMEN OP FOKKE DE JONG – EN ZIE EERST HET FILMPJE OVER HET (DUURZAME) SOESTERKWARTIER

 

  • Dit keer vraag ik graag uw aandacht voor de nieuwsbrief van de Oudheidkundige Vereniging Flehite.

Punten in deze nieuwsbrief die onze aandacht verdienen zijn o.a.:

– Een oproep voor vrijwilligers om mee te gaan doen aan Levende Historie

– De eerstkomende nieuwe expositie in het Wijkmuseum Soesterkwartier, die op 3 maart a.s. wordt geopend

En dan nog even over DE STADSBRON

  • Voor – Heeft u er al van gehoord? Mijn standpunt: de Hof is net zo goed van het Soesterkwartier en zeker niet alleen van de marktlui op de Hof.  Toen ik vrijwilliger was bij Levende Historie, heb ik altijd met veel genoegen aan het historisch spel meegespeeld daar aan de voet van de Stadsbron. Tijdens warme zomerdagen, kon je er heerlijk uitrusten!  (Jammer eigenlijk dat Levende Historie er nu niet meer mag komen. Wat zou daar de reden toch van zijn?)  Mijn advies: oordeel niet te snel, vorm eerst je eigen mening en zie het filmpje van onze Rob.https://youtu.be/VZ1yRmi9Fnk

Tegen –  Maar de gemeenteraad gaat er zich ook al over uitspreken. A.s. dinsdag wordt speciale moties over De Stadsbron  in de gemeenteraad behandeld. Meer weten? Lees moties via de volgende links.

de_Stadsbron

Openbare_Ruimte

VERVOLG – VERHAAL OVER DE EEM (2)

De Amsterdamse connectie. Eem vanaf de Zandhopen (N.Berkhout, 1841, collectie Flehite)

Jonkheer Pieter Jan van Winter (geboren te Amsterdam in 1810), woonde van 1865 tot 1880 in huize Eemzicht. (Dan moet Eemzicht misschien wel het huis met het torentje zijn geweest, het huis dus, dat op het schilderij van Berkhout midden in beeld en links van de Oliemolen staat. Aan de overkant pakhuis het Spijker in haar negentiende-eeuwse glorie. Op de voorgrond (rechts) de Zandhopen, daar waar ook het paadje begint dat naar Berg en Dal leidt. Ja, die Zandhopen. In 1861 is er nog een raadsbesluit genomen om “het terrein de Zandhopen, gelegen aan de Eem bij de Kleine Koppel aan te kopen, ten behoeve van het maken van een bad- en zweminrichting.” Dat is toen kennelijk niet doorgegaan, want blijkens het gemeentelijk jaarverslag van 1884 heeft de gemeente dat jaar besloten om het terrein de Zandhoopen aan te wijzen voor de mestverzameling en verwerking van mest. Baron Nepveu (1819-1903) (die toen nog op Berg en Dal woonde) ging er zelfs voor naar de Raad van State, maar zijn bezwaar maakte geen schijn van kans. Zie daarvoor het gemeentelijk jaarverslag 1885).  (Wordt vervolgd)

TOT SLOT

Commentaar van u

Arcadis

  • Een week geleden stond er in deze nieuwsbrief: Geknipt voor u (23-01) Arcadis heeft zijn huurcontract van 8.391 m2 kantoorruimte voor tien jaar aan de Piet Mondriaanlaan verlengd. De toenmalige eigenaar van het pand was NS Stations. Inmiddels is ASR Vastgoed Vermogensbeheer eigenaar.  Arcadis is wereldwijd toonaangevens als ontwerp- en consultancyfirma voor de natuurlijke en bebouwde omgeving. Zij werken samen met hun klanten aan buitengewone en duurzame oplosingen en leveren daardoor onder meer diensten op het gebied van ontwerp, advies, engineering, project- en programmamanagement.
  • Reactie van een lezer: En wat Arcadis betreft…  Natuurlijk is het hartstikke fijn dat ze weer voor 10 jaar het pand huren. Je moet er niet aan denken als het kantoor leeg zou komen te staan. maar of Arcadis nu alleen maar ‘goed’ bezig is.. ik bedoel alleen maar duurzaam, valt te betwijfelen. Onlangs zagen we nog Lubach, zie de link; rol van Arcadis en de NAM.https://youtu.be/KpkUGyjf7hY etc.

Joke Sickmann.