Geachte lezer,

Deze nieuwsbrief ontving u de afgelopen twee jaar met een zekere regelmaat. Zo af en toe meldt een belangstellende zich nog wel eens aan met het verzoek om ook de brief te mogen ontvangen. Maar er kwamen ook afmeldingen binnen. Wat moet je immers met een bericht over de Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats als je kinderen al groot zijn.

ik denk er over na om de nieuwsbrief “Amersfoort West – Tussen Spoor en Eem” in het vervolg toch nog iets meer inhoud te gaan geven. Het lijkt me een goed idee om, naast wat er allemaal voor leuke dingen georganiseerd worden in dit zo interessante gebied van Amersfoort,  ook aandacht te gaan besteden aan ander en nog meer nieuws over de Wagenwerkplaats, het Soesterkwartier, Isselt, de Nieuwe Stad, de Eem.  Hoe en wat, daar denk ik nog over na. Komt tijd, komt raad.

OVF-LEZING 31 JANUARI 2017: STOF TOT NADENKEN (bron: Nieuwsbrief Oudheidkundige Vereniging Flehite) 

Wie kent niet het grote stadsgezicht van de Amersfoortse schilder Matthias Withoos in Museum Flehite? Maar Withoos maakte ook talrijke stillevens en vooral vanitas-stillevens: vanitas betekent letterlijk ijdelheid. Ze zijn bedoeld om de 17de-eeuwer thuis stof tot nadenken te geven en hem eraan te herinneren op het rechte pad te blijven. Aards plezier was eindig, maar het ging uiteindelijk om het leven na de dood. Withoos plaatste de symbolen van vergankelijkheid, zoals schedels en nachtdieren, in een Italiaanse parkomgeving, landschap of in het bos.

Welke boodschap wilde Withoos meegeven aan zijn 17e-eeuwse tijdgenoten? En door welke onderwerpen en schilders liet Matthias Withoos zich inspireren?

Albert Boersma neemt ons mee in de vele 17de-eeuwse verpakte boodschappen, die wij als 21ste-eeuwer niet meer kennen. Kortom stof tot nadenken.

De OVF-lezingen worden gehouden in Museum Flehite, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

Met het oog op de beveiliging van het museum moet u er rekening mee houden dat te laat komen bij de lezingen betekent dat u voor een dichte deur komt te staan. We sluiten de deur om 20.00 uur.

Een adembenemend gezicht op de oude stad. – Commentaar “Amersfoort West tussen Spoor en Eem” – Als bezoekers van Flehite komt u dan ook langs het grote stadsgezicht van de schilder Withoos. Voor “Amersfoort tussen Spoor en Eem” is met name dat stadsgezicht zo interessant omdat Withoos in 1672 vanuit het buitengebied (thans Soesterkwartier en Isselt) naar de stad moet hebben gekeken. Het standpunt van de schilder moet zo ongeveer op de hoogte van de Brabantsestraat zijn geweest, of misschien wel precies tussen de brandweerkazerne en de Amsterdamsestraat. In ieder geval links van het Prodentgebouw. Mijn stelling is, dat de schilder het gezicht op Amersfoort alleen zo natuurgetrouw kon schilderen, omdat hij vanaf de toen nieuw opgerichte volmolen (van 1667-1782 in bedrijf) vanaf het zogenaamde Hoogje (de latere buitenplaats Berg en Dal),  een bijzonder hoog standpunt kon innemen. .…. (Dat deden kunstschilders wel meer in die tijd.)

DONDERDAG 1 FEBRUARI 2017: 

Bericht voor betrokkenen bij De War. Nu de gemeenteraad ervoor heeft gekozen de plannen met Rovase door te zetten nodigen we je graag uit voor een brainstorm over de toekomst van De WAR, komende woensdag 1 februari om 20:00 uur. Groeten uit de War, Diana, Harmen.

OPROEP: 

Polak Frutal Works in Amersfoort  Cilly Jansen mailde: Stand van zaken Ad Grimmon & de Geschiedenis Online Prijs 2017

Beste allen, Dit is een voorlaatste bericht over de Geschiedenis Online Prijs 2017 om jullie op de hoogte te houden.De website van Ad Grimmon zit, door jullie stemmen, bij de eerste 20 van de 163. Veel dank daarvoor, en ook voor alle reacties. Er kan nog één week  worden gestemd, tot 9 februari, via www.AdGrimmon.nl  Je mag vanaf elk IP adres 1x stemmen dus als je meer mailadressen hebt kan dat vanaf elk adres. Half februari is de bekendmaking bij de Koninklijke Bibliotheek. Ik laat jullie weten wat het resultaat is. Veel groeten, Cilly

Hoofdingang, portiersloge en douanekantoor Polak Frutal Works

Ontwerp: Ad Grimmon, 1939

Locatie: (vm.) Nijverheidsstraat 7, Amersfoort

Foto: Eva Besnyö, 1939

Bron: uit Bouwkundig Weekblad 62 (1941), nr. 36

Archief Grimmon

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST

Joke Sickmann