donderdag       23 november  20.00 uur – in de War in het[Spullenlab] ‘Geldersestraat 6.

Klimaatacademie met Jeroen van der Sluijs

Eerste lezing in een serie over data, modellen en klimaat. Professor Jeroen van der Sluijs laat ons kennismaken met de werking van klimaatmodellen.
http://www.dewar.nl/nl/agenda

vrijdag               24  november   Wijkmuseum 16.00 uur             St. Bonifaciusstraat 61

LAATSTE LEZING OVER DE GEZONDHEIDSZORG: DE UITVAART.

De laatste lezing na een jaar lang gezondheidszorg toen en nu . De Uitvaart Deze middag   komen 2 uitvaart ondernemingen : Schulp uitvaarten en Meyerink …

https://www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl/laatste-lezing-over-de-gezondheidszorg-de-uitvaart

zaterdag            25  november  Wijkmuseum 11.00-16.00 uur St. Bonifaciusstraat 61

                                               LAATSTE DAG: Tentoonstelling Geluk!

zondag               26  november   Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats 14.00-16.00 uur

woensdag          29  november verslag Operatie Uitstoot in Zandfoort aan de Eem 

Op woensdag 29 november van 19.30 tot 21.00 uur bent u van harte welkom op locatie Zandfoort aan de Eem in De Nieuwe Stad, Eemlaan 100. 

Samen werken aan een CO2 neutrale stad

Wethouders Willem-Jan Stegeman en Menno Tigelaar hebben alle Operatie Uitstoot gebiedsbijeenkomsten om en om bijgewoond. “Amersfoort wil in 2030 een CO2-neutrale stad zijn. Veel mensen werken daar al hard aan. Logisch, want we willen dat Amersfoort een leefbare, aantrekkelijke stad blijft, ook voor toekomstige generaties. Een CO2-neutrale stad levert veel op: comfort in onze huizen en op werkplekken, het is beter voor onze gezondheid en zadelt ons uiteindelijk met minder kosten op. Wat waren we blij om uw betrokkenheid te zien in een van de ontmoetingen voor Operatie Uitstoot uit de afgelopen maanden. Dit heeft bruikbare tips opgeleverd, er ontstaan nieuwe samenwerkingen en het heeft ons nogmaals laten zien dat er bereidheid is tot actie om samen hard te werken aan een duurzame stad. Bedankt voor uw actieve inbreng en we hopen op uw blijvende inzet voor een gezond, leefbaar Amersfoort.”

Meld u snel aan voor de afsluitende bijeenkomst op 29 november

Heeft u zich al aangemeld voor de afrondende bijeenkomst van deze fase van Operatie uitstoot? Op woensdag 29 november van 19.30 tot 21.00 uur bent u van harte welkom op locatie Zandfoort aan de Eem in De Nieuwe Stad, Eemlaan 100.

Tijdens de avond presenteren we het concept plan van aanpak aan alle betrokken bewoners en ondernemers bij Operatie Uitstoot. Hierin staat beschreven hoe de grote opgave eruit ziet om versneld van Amersfoort een CO2-neutrale stad te maken en welke ideeën al zijn verzameld om aan de slag te gaan. We waarderen uw mening en inbreng zeer en willen 29 november gebruiken om uw mening en eventuele opmerkingen over de verzamelde informatie te horen. Na deze avond wordt het plan van aanpak afgemaakt en begin volgend jaar aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Meld u nog snel aan voor de afsluitende bijeenkomst door een e-mail te sturen naar duurzamestad@amersfoort.nl o.v.v. ‘avondaanmelding 29 november’. Vermeld hierin s.v.p. uw naam, de wijk waar u woont en het e-mail adres waarop u de bevestiging van deelname wilt ontvangen.

De opbrengst van de CO2 gesprekken in Amersfoort en in uw gebied

In september en oktober trok Operatie Uitstoot de wijken in. In negen bijeenkomsten is heel Amersfoort bezocht en zijn wijkgesprekken gevoerd met in totaal ongeveer 200 bewoners en ondernemers over de ambitie, haalbaarheid en wijze waarop we in 2030 een CO2 neutrale stad kunnen zijn. Dat heeft talloze ideeën, opmerkingen en inzichten opgeleverd van duurzaam betrokken Amersfoorters. In de bijlage van deze email vindt u een impressie van de totale opbrengst van alle gebiedsbijeenkomsten en de gebiedsbijeenkomst die u specifiek heeft bezocht.

 
Ideeën verzameld, en nu?

U heeft dit jaar uw bijdrage geleverd aan het vormgeven van de wijze waarop we met elkaar versneld van Amersfoort een CO2-neutrale stad kunnen maken. Uw inbreng is verwerkt in het bredere plan van aanpak waarin staat beschreven hoe we, met elkaar stappen gaan zetten naar een CO2 neutrale stad in 2030. De gemeenteraad beslist volgend jaar over de inhoud van dit plan van aanpak. De jaren die volgen staan in het teken van actie. We betrekken u graag bij deze volgende uitvoeringsfase en benaderen u over de vervolgstappen in het voorjaar van 2018.

Nu aan de slag!

Er is al veel duurzame activiteit in de stad. Veel Amersfoorters zijn al aan de slag en dragen hun steentje bij omdat ze het belangrijk vinden dat Amersfoort een leefbare stad blijft en omdat er simpelweg geld te besparen valt. Alle grote en kleine stappen helpen. U kunt al veel veranderen in uw huis, in hoe u zich van A naar B vervoert en in de keuzes die u maakt voor uw huis of uw gezin. Wilt u weten wat u nu (nog meer) kan doen? Kijk dan op www.amersfoortduurzamestad.nl voor inspirerende voorbeelden van andere Amersfoorters en tips. En maak vooral gebruik van het Amersfoortse Energieloket 033 Energie voor al uw energie besparingsvragen.

 

.

 

 

, Joke Sickmann