Nieuwsbericht Speelplaats Buurtje 83   30 jan 2019

Vandaag is een goed moment om even bij te praten over de tijdelijke speelplaats voor de buurt.

Op 16 november hebben we met elkaar een aftrap gegeven om een speelplaats aan te leggen op de ruimte achter het gebouwtje van de postduivenvereniging. Het was een leuke bijeenkomst. Er werd een overeenkomst ondertekend met de gemeente, de NS en de buurt over het gebruik van de grond voor minimaal 2 jaar.

 

De overeenkomst werd ondertekend door Djay. Ook Melissa werd in het zonnetje werd gezet. Zij heeft immers de subsidie binnen gehaald.

v.l.n.r. Johan de Leeuw (NS) Djay van der Wart, Gijs van Valkenhoef (Groene Spoor), Jasper van Emstede (NS), Wijkwethouder Astrid Janssen en Melissa van der Wart. Foto Nel Groenendijk

Onderzoek

In het vorige nieuwsbericht werd gesproken over een aantal onderzoeken dat eerst moet gebeuren.

  1. Er gelden strenge normen voor speelplekken. De grond voldoet hieraan.
  2. Bodemonderzoek, om mogelijke erfenissen van bijv. de oorlog uit te sluiten. Hiervoor is nader onderzoek nodig. Wij lichten dit hieronder toe.

Herkomst van de grond

Begin 2000 is achter de Ligusterstraat een geluidswal geplaatst om aan de geluidsnormen te voldoen. De grond is afkomstig van buiten het NS-terrein.

Anders is het met het deel waar het speelplaatsje komt. Dat is afgegraven grond van het NS terrein zelf. In de oorlog is er veel gebeurd rondom het station en ook op het NS terrein. Mogelijk zitten er verrassingen uit het verleden in deze grond. Er gelden regels om deze grond niet van het terrein af te voeren.

De NS heeft destijds (mogelijk al 10 jaar geleden)  grond van het terrein geparkeerd op deze plek. Daarom mag er niet zomaar in gegraven worden.

Omdat er tijdens de werkzaamheden voor de speelplek wel gegraven moet worden, zal dit met speciale zorg gebeuren.

Bovendien: Het is een plek voor kinderen. Een extra reden om de regels zorgvuldig te volgen!

Stand van zaken

Op het NS terrein moet een veel groter gebied ook schoongemaakt worden. Mogelijk kunnen we daarbij aansluiten. Daarover zijn nu gesprekken gaande tussen NS, gemeente en de provincie. Dit levert vertraging op in onze planning.

Wat betekent dit?

Helaas weten we niet wanneer we daadwerkelijk kunnen beginnen. Hiervoor vragen we jullie begrip. We houden jullie op de hoogte en zodra we meer weten, komen we terug.

Heeft u vragen?

Bel/mail Henry de Gooijer, de buurtnetwerker,
06 – 4328 2590; Henry.deGooijer@indebuurt033.nl