Nieuwsbericht Speelplaats Buurtje 83   24 april 2019

Beste buurtbewoners,

Eind januari hebben wij jullie voor het laatst geïnformeerd over de speelplaats Buurtje 83. Sindsdien is het even stil geweest. Maar achter de schermen is hard gewerkt!

Het vorige bericht sprak over een onderzoek dat plaats moest vinden. Er is een grondonderzoek gedaan en een onderzoek naar de herkomst van de grond waarop de speelplaats komt. De grond komt van het NS-terrein zelf. Daar is in het verleden veel gebeurd. Daarom kan niet worden uitgesloten dat er erfenissen in de grond zitten, bijvoorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog.

 

 

Goed nieuws

In de week van 13 mei 2019 wordt de grond achter het gebouw van de duivenvereniging onderzocht op erfenissen uit het verleden. Dat is goed nieuws. Want de week daarna kan aannemer Van Rijnsoever van de Soesterweg, aan de slag met de aanleg van de speelplek.

Gedurende deze twee weken is het terrein helemaal afgesloten.

Hoe het wordt

Op de achterkant van deze nieuwsbrief ziet u het plan dat de kinderen vorig jaar met Mark Kino hebben gemaakt. Dwars over de plek loopt een pad richting het NS-terrein. Aan de rechterkant komt een panna-veldje (om te voetballen). Aan de linkerkant kunnen kinderen lekker spelen. Een hut bouwen, klauteren tegen de heuvel op, er weer afglijden, over boomstammetjes heen springen en door een pijp kruipen.

Kinderen mogen meehelpen

De kinderen mogen meehelpen met de inrichting van het terrein. Er moeten heel wat tegels geverfd worden en ook de hekjes mogen ook een kleurtje krijgen.

De volgende middagen wordt er onder begeleiding gewerkt:

  1. Dinsdagmiddag 28 mei vanaf 14:30
  2. Woensdagmiddag 29 mei vanaf 14:30

Volwassenen mogen ook meehelpen

Het is een echt buurtproject. Ook voor de volwassenen is er veel te doen. Welke bloemen en planten komen er bij de bankjes bij het panna-veldje? Kom tijdens de kinderklusmiddagen langs, dan maken we samen het plan!

Heeft u vragen?

Bel of mail buurtnetwerker Henry de Gooijer op
06 4328 2590 of Henry.deGooijer@indebuurt033.nl