Ze zijn een beetje onvermijdelijk, die nieuwjaarsrecepties, maar daarom niet minder gezellig. Zaterdag hield het Wijkmuseum haar jaarlijkse bijeenkomst, compleet met uiteraard glühwein, oliebollen en ander lekkers. Nadat iedereen een glaasje voor zich had, werd er geproost en zette de niet helemaal fitte voorzitter Gezina Tuinstra de vrijwilligers in het welverdiende zonnetje.

Hierin refereerde zij aan het bekende verhaal van Agatha Christie ‘Tien kleine negertjes’, dat overigens tegenwoordig niet meer zo mag heten. Het is een trouwe en zeer gedreven club de vrijwilligers van het wijkmuseum, maar hier en daar gaat de leeftijd parten spelen en vallen er mensen uit vanwege ziekte of andere lichamelijke gebreken. En dat is wel een terugkerend punt van zorg; het blijft moeizaam om steeds nieuwe mensen te vinden. Er is vooral behoefte aan wat jonger bloed in de gelederen, niet alleen vanwege het ‘gevaar’ van uitval, maar vooral ook omdat jongere mensen vaak de dingen weer anders zien en met frisse ideeën komen. “Het blijft gewoon moeilijk om de boel draaiend te houden,” aldus Gezina.

Desondanks zat de sfeer er goed in, en werd er volop gesproken over nieuwe plannen, leuke evenementen en het feit dat het museum niet alleen mensen uit het Soesterkwartier of Amersfoort trekt, maar ook steeds meer uit andere delen van het land. “We hebben wat dat betreft een goed jaar achter de rug,” zo sprak de voorzitter. Het wijkmuseum is een uniek museum in Nederland, nergens is iets vergelijkbaars. De fractievoorzitter van de SP Amersfoort, Bets Beltman, was daarom ook van de partij. Zij was, samen met Joke Sickman, de stuwende kracht achter het voorstel voor  subsidie voor het museum. Deze is toegekend, maar nog niet overgemaakt. Kees Gerritsen, de penningmeester, sprak de hoop uit dat deze overheidssteun structureel wordt, zodat het museum financieel wat meer ruimte en armslag krijgt.

Het museum, dat het interieur van een vooroorlogs huis toont, maar ook wisselende exposities heeft, is nog steeds gratis te bezoeken. Dat is eigenlijk gewoon een praktische aangelegenheid, zegt Gerritsen. “Als je toegang gaat vragen, moet daar ook weer een vrijwilliger voor gezocht worden. Daarbij zijn de bezoekersaantallen niet zo hoog dat die daar een dagtaak aan heeft. Zo iemand zit dan ook vaak duimen te draaien. We hebben er wel over nagedacht, maar het is gewoon niet haalbaar.” Wel wordt aan bezoekers een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Een leuk nieuwtje was dat komende maandag de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amersfoort is, en dat daar wordt bekend gemaakt wie Amersfoorter van het jaar wordt – een initiatief van het AD. Het Wijkmuseum Soesterkwartier is ook genomineerd. Gezina Tuinstra heeft goede moed, en hoopt in elk geval op een plaatsje in de top drie.

In februari gaat het museum tijdelijk dicht, omdat er nieuwe vloerbedekking wordt gelegd, maar men kijkt al uit naar Gluren bij de buren in maart, en in mei wordt er weer aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog in Amersfoort. Momenteel is de expositie over Creatief Soesterkwartier te bewonderen met onder meer geboetseerde figuren, haakwerk en schilderijen – allemaal in de themakamer, en allemaal gratis. Een geweldig mooi en leuk museum, dat een bezoekje meer dan waard is. Wijkmuseum Soesterkwartier is gevestigd in een woonhuis aan de St. Bonifaciusstraat 61.

 

Verslag en foto’s: Sjaak Pols