SOESTERKWARTIER – Het nieuwe evenemententerrein in Amersfoort wordt ingericht op bedrijvenpark Isselt. Het college van b en w geeft de voorkeur aan de Mijnbouwweg-Isselt boven de Wagenwerkplaats-NS. Voor de inrichting wordt in 2012 een bedrag van 126.000 euro uitgetrokken. Sinds begin 2010 wordt er al gekeken naar een nieuw evenemententerrein in Amersfoort.
De locatie op Isselt wordt sober en doeltreffend ingericht. Daarmee kan worden voldaan aan de directe behoefte van gebruikers. De oppervlakte van het terrein biedt groeimogelijkheden voor de evenementen die als eerste gebruik gaan maken van deze locatie. Daarbij gaat het om Stadsgeluid,Torenpop en de kermis Rubensstraat. Door het terrein ‘low-profile’ in te richten, blijft de mogelijkheid open om het terrein stapsgewijs alsnog in te richten tot een volwaardig evenemententerrein. In eerste instantie wordt uitgegaan van een gedeeltelijke verharding van het grasveld en een beperkt aantal aansluitpunten voor drinkwater, stroom en riool. Er komen water- en stroompunten, en een aansluiting op het riool. Het volwaardig inrichten van de plek als evenemententerrein zou 218.000 euro kosten. Het college wil nu maximaal 126.000 euro beschikbaar stellen. Voordeel van de Mijnbouwweg is dat deze locatie al eigendom is van de gemeente en daarom onbeperkt beschikbaar. Bovendien is de plek goedkoper om in te richten dan de Wagenwerkplaats.
Het terrein aan de Mijnbouwweg wordt als minder sfeervol en toegankelijk ervaren dan de Wagenwerkplaats, omdat het op een industrieterrein ligt. Met goede communicatie, bewegwijzering en aankleding kunnen bezwaren over de ‘sfeer en toegankelijkheid’ grotendeels worden weggenomen, denkt het college. De kosten voor herstelwerkzaamheden na een evenement bedragen maximaal € 1.000,- en zijn voor rekening van de organisatie. Het beheer van het terrein – maaien en onderhoud van de bomen – hoort bij de reguliere werkzaamheden. Omliggende bedrijven en een school hebben aangegeven geen voorstander te zijn van een evenemententerrein op deze locatie.
Verschillende evenementenorganisaties hadden een voorkeur uitgesproken voor de locatie Wagenwerkplaats. Dit vanwege de ambiance en de wisselwerking met andere culturele activiteiten en organisaties op dezelfde locatie. Tegelijkertijd uitten zij hun zorg over geluidsoverlast voor buurtbewoners. Inmiddels hebben buurtbewoners en enkele andere gebruikers van de locatie (huurders) hebben bedenkingen geuit, met name over geluidsoverlast en publiek dat zich over het verder afgesloten terrein beweegt tijdens evenementen. De Wagenwerkplaats was met 350.000 euro ook de duurste variant. Naast de daadwerkelijke inrichting tot evenemententerrein, moest ook de toegankelijkheid (toegangswegen) van het terrein voor evenementenorganisaties, publiek en hulpdiensten worden verbeterd. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de aanleg of verhoging van een geluidswal. De Wagenwerkplaats was minimaal vijf en maximaal tien jaar beschikbaar. Het terrein is eigendom van de Nederlandse Spoorwegen.

Bron: Stad Amersfoort