AMERSFOORT – ,,Creëer er niet nog meer winkelruimte bij. Het leidt tot leegstand en een verpaupering van gebieden’’, waarschuwt Jan Krediet, centrummanager Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad. Hij adviseert de gemeente om het rustig aan te doen met nieuwe uitbreidingen van winkelruimte. ,,Doe gefaseerde uitbreidingen van capaciteit. Niet tegelijk heel veel dingen doen op de Zonnehof en op het Stationsplein. Winkeliers hebben het moeilijk. Als je meer winkelruimte creëert, gaan er meer lijden en omvallen. Gun het de historische binnenstad dat er omzet wordt gemaakt.’’
In Amersfoort is de winkelleegstand voor de hele stad iets meer dan 4 procent. Voor de binnenstad ligt het percentage hoger. De komende jaren zal de winkelleegstand alleen maar toenemen. Landelijk gezien is de verwachting dat er de komende vijf jaar 20 tot 35 procent van het huidige aantal vierkante meter aan winkelruimte verdwijnt. Belangrijkste oorzaken zijn het internetwinkelen en de crisis. ,,Het wordt ‘the battle of the cities’’’, voorspelt Jan Krediet, centrummanager Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad. In die strijd heeft Amersfoort goede papieren, denkt hij. ,,Wij hebben goede kans te winnen. Amersfoort heeft een jonge bevolking en heeft een relatief rijke bevolking, met veel tweeverdieners. De historische binnenstad is goed bereikbaar en centraal gelegen. Kortom, Amersfoort doet het relatief goed, maar we moeten wel wakker blijven en niet onbeperkt capaciteit bijbouwen.’’
Krediet werkt één à twee dagen er week voor het Ondernemersfonds. Met de opbrengst uit het fonds moet de binnenstad beter op de kaart worden gezet. Zo is er geld beschikbaar voor bijvoorbeeld Sinterklaas, de feestverlichting en voor citymarketing. De ‘reclamebelasting’ voor ondernemers in de binnenstad is omstreden. ,,Het grootste bezwaar geldt de manier van heffen, maar er zijn ook andere mogelijkheden.’’ Op dit moment wordt een evaluatie gehouden naar het ondernemersfonds. In januari 2013 zijn de resultaten daarvan bekend. ,,Je zult tegenstanders hebben en houden’’, beseft Krediet. ,,Maar je kunt het alleen maar winnen als we gaan samenwerken.’’
Beleving ,,Je ziet een toename van grote winkels aan de randen van de stad’’, signaleert Krediet. ,,De trends zijn schaalvergroting en branchevervaging. Maar hij ziet ook een trend dat ondernemers meer vanuit het centrum naar de randen van de binnenstad verhuizen om zo hun kosten te beperken. In de Langestraat zijn de huren veel hoger dan aan de Kamp. ,,Het winkelgebied wordt steeds kleiner.’’ Beleving van winkels en winkelcentra wordt belangrijker, voorspelt hij. Winkelgebieden zullen zich willen onderscheiden. Er ontstaan ‘kwartieren’ die een bepaalde sfeer willen uitstralen. De Grote St. Jansstraat waar veel ambachtelijke winkeliers zitten, de Arnhemsestraat, de Kamp, de Krommestraat elk met hun eigen sfeer en de Langestraat met veel franchisers en waar bijvoorbeeld verschillende kledingzaken juist bij elkaar gaan zitten om  elkaar te versterken.’’
Eemplein Over het nieuwe Eemplein is Krediet niet enthousiast. ,,Het is vlees noch vis. De zaken die er zouden komen, zouden aanvullend zijn aan de binnenstad. Het zouden echt grote zaken zijn die qua oppervlakte niet in de binnenstad thuishoren. Als je ziet wat er nu zit is het jammer. Saturn is het enige voorbeeld van wat er had moeten zitten. De rest had ook in leegstaande panden in de binnenstad kunnen zitten.’’ Krediet zet vraagtekens bij de regierol die de gemeente heeft gehad bij de winkels die er op het Eemplein zijn gekomen. ,,Zeker als je tachtig procent van de zaken anders gaat invullen dan is afgesproken. Je moet ‘Nee’ durven zeggen.’’ Hij is benieuwd hoe het verdergaat met het Eemplein. ,,Het is een gok, maar heel spannend. Ook het Sint Jorisplein heeft vijf jaar de tijd nodig gehad. Ik hoop dat deze partijen ook een lange adem hebben.’’ Krediet ziet niet veel heil in het streven van de gemeente te zoeken naar verbinding tussen de historische binnenstad en het Eemplein. Hij denkt niet dat er veel uitwisseling zal ontstaan tussen beide winkelgebieden. ,,Eerst moeten we kijken naar de kwartieropbouw in de historische binnenstad en daar de samenhang tussen de winkels verbeteren. Dat heeft een grotere prioriteit dan het zoeken naar verbinding met het Eemplein.’’

Bron: Stad Amersfoort, John Spijkerman