Sinds oktober 2016 is het in een speciaal ingericht muzieklokaal van OBS de Magneet locatie Dollardstraat  een gezellige muzikale ‘bende’ Henk van den Berg geeft er vol passie aan een 16 tal leerlingen (en één onderwijzeres!) muziekles. Geheel belangeloos, er is geprobeerd om via verschillende fondsen geldelijke ondersteuning te vinden, maar is niet toegewezen i.v.m. het ontbreken van start kapitaal.

Maar Henk zou Henk niet zijn om samen met de school naar oplossingen te zoeken, via zijn muziekschool Henk van den Berg muziekeducatie in Ugchelen zijn een aantal instrumenten beschikbaar gesteld en twee muziekinstrumenten winkels hebben ook hun steentje (instrumentje) bij gedragen.

De school zorgde voor de beschikbare ruimte, en er kon begonnen worden. Het leslokaal is aan de buitenkant goed te zien, mooie beschilderingen op de ramen van instrumenten en muzieknoten, fiets (of loop) maar eens over de Twentseweg en het kan niet missen.

Dat er belangstelling leeft voor de blaasmuziek blijkt wel dat er zich 16 leerlingen hebben opgegeven. Zij komen allemaal uit de groepen 6, 7 en 8 waarvan er vele zich met grote of iets minder grote inzet bezig zijn met muziek.

Heel belangrijk, de belangstelling voor blaasmuziek in Nederland loopt op dit moment aardig terug en men kan niet vroeg genoeg beginnen om kinderen te enthousiasmeren voor deze tak in de muziek. Dat het zijn vruchten afwerpt is duidelijk te horen. Er is een leuk orkestje samengesteld en hoewel het slagwerk wat de boventoon voert, worden er leuke stukjes ingestudeerd en gespeeld.

Ook de theorie wordt spelenderwijs geleerd. En de veel gehoorde opmerking blaasmuziek is oubollig gaat al lang niet meer op, er worden leuke vlotte stukjes muziek gespeeld waarvan sommige gebaseerd zijn op de hedendaagse popmuziek. Het orkestje bestaat nu uit ,een (grote) ‘percussie’ groep met een heus drumstel, snare drum, grote trom en conga’s. De blazers bestaan uit trompetten, saxofoon, fluit, melodica en klarinet.

Zijn er kinderen op school die denken: ja dat had ik ook gewild, geen nood, volgend schooljaar zal er vast weer de mogelijkheid zijn om op maandagmiddag van 2 tot 3 uur muzieklessen te volgen in het muzieklokaal!

Zegt U nu als ouder, opa, oma, oom of tante of zomaar als belangstellende  ik zou ze best wel eens willen zien en heel erg belangrijk willen horen dan kan dat.

Op zaterdag 22 april tijdens het jaarconcert van muziekgezelschap Coda zulen zij een eigen concertje verzorgen. Noteer dit in uw agenda,  dit concert wordt gegeven in het gebouw van speeltuinvereniging ‘het Soesterkwartier’ aan de Noordewierweg 271 kaarten kunt u reserveren via www.coda-muziek.nl

Foto’s en verslag: Ton Schimmel

Foto impressie klik hier.

kvr