beeldmerk wijkwebsiteBeste Wijkgenoten,

De Redactie van de Wijkwebsite Soesterkwartier roept u op om te kijken of uw organisatie al aan onze lijst van organisaties is toegevoegd  Kijkt u ook even of uw gegevens nog kloppen.

Staat u nog niet op onze lijst en wilt u wel worden vermeld, vragen wij u uw adresgegevens (e-mail, telefoon, evt. adres) aan ons door te geven via redactiesoesterkwartier@gmail.com

Dit kan handig zijn voor onze bezoekers die organisaties in eigen wijk zoeken.

In de nabije toekomst willen wij ook de winkeliers opnemen in ons bestand, de Wijkwebsite is inmiddels een begrip geworden in de wijk en wij streven ernaar om een totale informatiebron te worden voor bewoners.

Ook willen wij u oproepen om uw aankondigingen van activiteiten naar ons toe te sturen via ons e-mailadres redactiesoesterkwartier@gmail.com

Wij zien uw berichten graag tegemoet.

Met vriendelijke groet

Het Redactieteam Wijkwebsite Soesterkwartier