De Residentie van de Meerschuimers uit het Soesterkwartier, is gelegen aan de fraaie locatie “de Speeltuin” Noordewierweg. De populariteit van deze locatie, is al meer dan 92 jaar het toneel van muziek en Carnavalsverenigingen. Los van de speelfaciliteiten voor kinderen is er veel aandacht voor het Verenigingsleven . De carnavalsvereniging “de Meerschuimers” houden in de carnavalsperiode, vanaf november tot februari diverse Thema avonden, duidend op het Carnaval.

14 januari 2017 was het “bal aan het Hof”. Oftewel het bekende “Hofbal”werd gehouden. Hierbij komen van heinde en verre, de hofhoudingen uit diverse steden “acte de presence”geven. Vertegenwoordigd door de Prinselarij en/of de stadsprinsen met hun hofhouding. Zo ook deze maal meldden zich bij de toegangspoort diverse voertuigen met de “edelen”.Bekende  gezichten van omliggende dorpen en steden, maar ook vanuit andere Provinciën maakten hun opwachting.

Binnen stonden de Prins Simon en Adjudant Yvonne van de Meerschuimers geheel in stijl, gereed om de gasten te ontvangen. De achtergrond muziek zorgde er echter voor dat de binnenkomende gasten achterelkaar op de grond gingen zitten, waarbij het “deinen”op de golven kennelijk tot inspirerende liederen leidde. De inmiddels vaste “zanger”Bas, zorgde er voor de de stemming er al vroeg in zat.

Nog voordat het Presidium van Sint Joris 41 zich had opgesteld in de gang, had zanger Bas al een aantal vraagstukken van “vrouwelijke, en mannelijke aard aan de orde gesteld. Een jonge bezoekster, mocht zelfs een keuzelied aanvragen en zelf zingen. Het werd een “song”over een helikopter.

De  stalmeesteres van de Meerschuimers, kreeg het nog druk met het aankondigen van de diverse hofhoudens. Het uitwisselen van de lokale schilden en aanverwante speldjes, bloemen en flessen geestrijk nat. Inmiddels hadden zich ook de Prettetters gereed gemaakt om te musiceren , hetgeen als resultaat had een gezamenlijk wedstrijd met de digitale versie van het “stads”carnavalslied en de Prettetters. Na het eerste couplet, liep het aardig gelijk.

Op statige wijze kwam hierna de stadsprins Sint Joris 41, met het Presidium al zwierend binnen. Na de welkoms woorden, werden ook over en weer de nodige versierselen uitgereikt. Aan de overhandigde presentjes mag worden afgeleid dat het presidium vorige week niet overal haar opwachting had kunnen maken, gezien de weersomstandigheden van toen. Passende gebruiksvoorwerpen om de gladheid te weerstaan vielen ten deel aan de stadsprins.

Tja en dat je als Vereniging natuurlijk stad en land af gaat met de bezoeken bij andere Verenigingen, kan zo zijn bijwerkingen hebben. Toch lastig als je als bezoekende Prins, uit een niet nader te noemen stad, de naam van je gastheer en vereniging geheel anders verwoord. En de Eem kan redelijk goed schuimen tenslotte.

Na al de plichtplegingen van dien, kon “het Bal”worden geopend. Traditie getrouw door Prins Joris, gevolgd door Prins Simon. Uit het repertoire van de Prettetters was niet gekozen voor de “Polka” maar wel een muzikale versie van de Polonaise, waarna het gehele gezelschap aan de zwier ging.

Het werd een heus Hofbal,en de gezelligheid duurde tot in de late uurtjes, waarbij de dames van K3, achter de bar, de gehele avond zorgden voor de drankjes en later ook de nodige hapjes.

Vrijdag 19 februari is op dezelfde locatie het “Gezinsbal” waar ook de jeugd zich ’s middags mag laven aan het “alaaf”.

Verslag en fotoreportage, Karel van Rooy