Tot ongeveer 1850 behoorde het Soesterkwartier tot het buitengebied van Amersfoort. Door de komst van twee spoorlijnen ontstond er een afgeschermd gebied, dat aanvankelijk de naam Spoorwijk kreeg. De komst van het spoor en de Wagenwerkplaats genereerde veel werkgelegenheid. Er werden voor de arbeiders woningen gebouwd.

Jan Carel van Dijk loopt aan de hand van prachtige foto’s uit zijn privécollectie met zevenmijlslaarzen door de boeiende geschiedenis van het Soesterkwartier. Aan bod komen de uitbreiding van de wijk door de jaren heen, de werkgelegenheid, het onderwijs en de samenlevingsopbouw.

Stedenbouwkundige Johan Galjaard is gespecialiseerd in het werk van David Zuiderhoek, ontwerper van onder andere de Bomenbuurt in het Soesterkwartier. In het tweede deel van het programma zal hij met name inzoomen op deze buurt en ons meenemen in de ruimtelijke ontwikkeling tot vandaag.

Deze lezing en een fietstocht door het Soesterkwartier in juni worden georganiseerd in samenwerking met het Wijkmuseum Soesterkwartier. Meer informatie over de fietstocht leest u in de volgende nieuwsbrief.

U moet zich voor deze lezing aanmelden bij ovfaanmeldingen@gmail.nl.

Datum: 17 mei
Locatie: Orthodoxe Parochiekerk Amersfoort, Matthias Withoosstraat 34
Inloop: vanaf 19.30 uur
Tijd: 20.00 – 22.00 uur

OVF-leden kunnen de lezingen gratis bijwonen. Niet-leden verzoeken wij 5 euro

over te maken op bankrekeningnummer NL95 INGB 0003 7956 66 t.n.v.

Oudheidkundige Vereniging Flehite o.v.v. de datum en de titel van de lezing.