In Amersfoort zijn we bezig met een bijzondere opgave: Langs Eem en Spoor. Met de ontwikkeling van het gebied langs de Eem en het spoor wil Amersfoort de komende 10 jaar een uniek gebied toevoegen, grenzend aan de binnenstad. Een woon-werk-recreatieplek waar veel aandacht is voor extra woningen, werken, openbare ruimte en duurzaamheid. Langs Eem en Spoor bestaat uit vijf gebiedsdelen: Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt waarbij samenhang en diversiteit tussen deze gebieden belangrijk zijn.

Met de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor ontstaat een gebied dat aanvullend is op de binnenstad en ongeveer net zo groot als de binnenstad. Hierbij zal goed naar de aansluiting op het Soesterkwartier worden gekeken. Voor die wijk biedt de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor bijvoorbeeld extra kansen voor scholen, winkels en andere voorzieningen.

Bekijk het filmpje over het gebied Langs Eem en Spoor (met ondertiteling).

Gesprek met de stad

Wat er precies gaat gebeuren in de verschillende gebieden die Langs Eem en Spoor wordt nog uitgewerkt. Die plannen worden samen met de stad gemaakt. Per gebied wil de gemeente in gesprek met bewoners, betrokkenen belanghebbenden. Aan de hand van die gesprekken komt voor elk gebied een voorstel waarin de inbreng is verwerkt. Voor sommige gebieden zijn die gesprekken al aan de gang.

Gebiedsdelen

De deelgebieden Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt zijn in verschillende stadia van ontwikkeling en hebben een eigen tempo.

Woningbouw

Amersfoort wil de lange wachtlijsten voor woningzoekenden oplossen en zorgen dat ook inwoners met een kleinere portemonnee een woning kunnen kopen of huren. Ook in de toekomst. In totaal willen we hier daarom zo’n 3.000 woningen bouwen. Dat betekent dat we hier in hoge dichtheden gaan bouwen.

Duurzaam

De ontwikkeling van het gebied maakt het mogelijk om nieuwe technieken voor duurzame energie toe te passen, bijvoorbeeld met het opwekken van biogas. Daarnaast kunnen we op deze schaal wijken creëren die energieleverend zijn. Daar kan bijvoorbeeld ook het Soesterkwartier profijt van hebben.

Voorzieningen

Het hele gebied ligt dichtbij de voorzieningen van het centrum en is goed ontsloten met bus en trein. Met deelvervoer op maat is dan minder ruimte nodig voor parkeren. De openbare ruimte die zo ontstaat, biedt kansen voor meer groen en sport en bewegen.