Een Koerdische maaltijd vormde zaterdag het hoogtepunt van de opening
van een expositie in het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint
Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort. Deze bijeenkomst werd door ongeveer
veertig personen, waarvan de helft kinderen, bijgewoond.

 

Deze tentoonstelling maakt deel uit van de serie ‘RARITEITENKABINET’  die dit 
jaar in de Thema-kamer, achter de museumwoning, plaats vindt.

De kunstvoorwerpen die hierbij worden getoond zijn vervaardigd door
bewoners van het aan de Barchmann Wuytierslaan gevestigde plaatselijke
asielzoekerscentrum.

De door de hier tijdelijk gehuisveste kinderen
hebben vooral in de vitrines van het museum een plaatsje gevonden. In
het kader van deze tentoonstelling zullen tot en met zaterdag 28
september ook enkele concerten en lezingen worden gehouden.

Het wijkmuseum is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op afspraak
geopend. Deze lezingen zijn op vrijdagen van 16.00 tot 18.00 uur. De
toegang is gratis, maar vrijwillige bijdragen worden altijd op prijs
gesteld.

(Foto’s Rebecca Emmerik Wijkmuseum Soesterkwartier)