kinderwijkraadeen bijeenkomst in De Magneet

Vorige week opende Narek een bijeenkomst in het schoolgebouw De Magneet aan de Dollarstraat. De hal van de school was volgeladen met kinderen, met een aantal ouders en met enkele andere belangstellenden. Ook op de trap naar boven en achter de balustrade op de verdieping was het vol met leerlingen. De bijeenkomst was belegd om de Kinderwijkraad en de Doen-groep te installeren.

wat er vooraf ging aan de bijeenkomst

In de afgelopen periode hebben schoolkinderen in het Soesterkwartier diverse malen aandacht besteedt aan democratie. Het ging om de leerlingen van groep zes en zeven van de basisscholen ‘t Anker, De Magneet en De Kubus. De belangstelling en het enthousiasme voor het onderwerp waren zo groot dat is besloten een Kinderwijkraad en een Doenja-groep op te richten. Welzin is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

wat doen Kinderwijkraad en Doenja-groep ?

De Kinderwijkraad beslist wat er gebeurt voor kinderen in de wijk. En de Doen-groep ontwikkelt activiteiten om die dingen –waar dat mogelijk is- in de wijk te realiseren.

Belangrijke onderwerpen zijn: veilig verkeer, meer speelplaatsen, geen kinderlokkers en geen kindermishandeling.

Op grote papieren, aan de muur in de hal van de school, waren ook nog een enorme hoeveelheid zeer praktische zaken te lezen. Zoals bijvoorbeeld: schone straten, wereld verbeteren, beloningen om hondendrollen op te ruimen, goed met de natuur omgaan, borden met snelheidslimiet, meer prullenbakken enzovoorts, enzovoorts.

De Kinderraad en de Doenja-groep willen dat de dingen gezamenlijk worden aangepakt. Ze willen meningen vragen, opkomen voor kinderrechten. Ze zullen ook aan de Gemeenteraad uitleggen wat de kinderen in de wijk belangrijk vinden en wat ze er zelf al aan doen.

wethouder

Om die reden is ook de Wethouder van Onderwijs, de heer Cees van Eijk, naar de bijeenkomst gekomen. In zijn speech zegt hij dat het ‘stadhuis’ gebaat is bij ideeën uit de wijk. Zeker als die ideeën voor kinderen zijn en van kinderen komen.

Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad willen graag horen wat er leeft, zegt hij. De Kinderwijkraad wordt door hem uitgenodigd om te bellen als er serieuze problemen zijn. Hij besluit zijn speech met de nadrukkelijke mededeling dat hij over tien maanden terugkomt om te horen wat er is bereikt.

installatie van Kinderwijkraad en Doen-groep

Na zijn speech installeert de Wethouder de Kinderwijkraad en de Doenja-groep door elk lid een door hem ondertekend certificaat uit te reiken.