Op maandag 24 december 2012 is er in de Westerkerk  weer een kerstviering. We hopen ook dit jaar weer vele Soesterkwartierders te zien!

Om 18.30 beginnen we met een gratis kerstbuffet.

Om 21.00 uur gaan we samen kerstliederen zingen onder begeleiding van orgel,trompet, fluit. Bewoners van het Soesterkwartier nemen de Bijbellezing voor hun rekening.

Ook een kerstverhaal vormt onderdeel van het programma.

Van harte welkom aan de Dollardstraat hoek Lingestraat!

Vóór 18 december kun je je opgeven voor het gratis kerstbuffet bij Alice Haak, tel. 4633031