Ook de kerken in de wijk starten na corona weer langzaam op, vaak nog met beperkte aantallen bezoekers binnen. Maar daar hebben we wat op verzonnen, we komen gewoon naar buiten!

Zondag 26 september zijn we op de stoep van de Emmaüskerk met koffie en spel om elkaar te ontmoeten. Je bent van harte welkom van 11.00 tot 12.30u voor Proef! Geloof in het Soesterkwartier, dit jaar zonder kindertheater en eten, maar even goed gezellig met elkaar en met in acht neming van de maatregelen. 

Wil je meer weten over geloven en samenkomsten in de kerk, zoek rustig contact met :

  • Rein van de Zwan ( Emmaüskerk) 
  • Dick Welfing ( Westerkerk)
  • Oeds Blok ( Buurtkerk)
  • Giny Wierenga ( RK)
  • Gerrie Huizenga ( Keistadkerk)

Je kunt hun contactgegevens vaak vinden op de websites en vraag het anders maar na bij Jennie van Steunpunt ( voor in de Emmaüskerk) of Ingrid van Bij Bosshardt Leger des Heils ( in een achtervleugel Emmaüskerk). Wij vinden onze samenwerking bijzonder leuk!