Kinder MANIFEST deel 2!!!!!

Woensdag 21 juni 2017, de Raadzaal van het Stadhuis. De aanleiding voor een bijeenkomst tussen Kinderwijkraad -, en andere jonge vertegenwoordigers, met raadslieden en de wethouder ligt besloten in het Manifest van 28 juni 2016. Het Manifest bevatte de uitdrukkelijke KinderG1000 wens om meer speeltoestellen.

Het Manifest werd besproken in de gemeente en daarop werd een voorstel (officieel heet dat een “motie”) aangenomen. Aan de ene kant heel mooi dat er geluisterd werd naar de wensen van de jeugd, aan de andere kant “wie gaat dat betalen?”. Omdat de gemeente moet bezuinigen, werd de grote vraag: “hoe kun je meer doen met minder/ zonder geld ?”.

Nu weet men bij de gemeente inmiddels ook dat jongeren vaak “anders creatief” kijken naar dingen die door volwassenen als “probleem” gezien worden. Juist vanwege deze andere manier van kijken werden kinderen/ jongeren uit de verschillende wijken uitgenodigd om hun visie te geven op wat belangrijk is bij spelen/ chillen/ buiten zijn.

Voor de gemeenteambtenaar begon de middag met de “lastige taak”,  om voor de jongeren begrijpelijk te maken wat formele -, en wat informele speelplaatsen zijn. En zo bleek snel dat het heel lastig is om de “politiek-stadhuis-taal” om te zetten naar begrijpelijk Nederlands voor iedereen.

(Een tolk-vertaler Politiek/ ambtelijke taal naar begrijpelijk Nederlands v.v. en dan bij voorkeur vrijwillig, kan wellicht een open sollicitatie sturen naar de gemeente?)

De jongeren kwamen vandaag aan in het stadhuis en werden met een warm welkom ontvangen.
Na koek en zopie werden de tijdstippen en groepen besproken. Alle kinderen van meerdere wijken werden in verschillende groepen ingedeeld. Iedere groep had zijn eigen kleur.
Rood= ‘wat vind je leuk aan buiten spelen’, Groen= ‘Ideeën voor spellen op speelplekken’
Geel= ‘Belangrijke spelregels’ en Blauw= ‘Favoriete speeltoestel’

Bij groep Rood waren er allemaal verschillende opmerkingen van kinderen wat ze leuk vonden aan buitenspelen. Een meisje vindt het fijner om gras te hebben dan asfalt. Een jongen vindt het leuk om een trampoline te hebben voor de hele wijk en een andere jongen om met een groepje te voetballen en te chillen.

Groep Groen heeft als voorstel om een groot grasveld te maken waar kleuren van twister op staan of speciale boomstronken te plaatsen voor bijvoorbeeld bottle flips. Grote speeltoestellen zijn ook een wens, het liefst met Wifi erbij. Dat laatste omdat ouders “buiten zijn” belangrijk vinden en jongeren daarentegen het “gamen” en zo kunnen de twee gecombineerd worden en is iedereen blij!

Groepje Blauw besprak wat ze in de plaats konden zetten van oude speeltoestellen. Ook bespraken ze dat ze internet bij de speelruimte wilden om te gamen. Speelruimte met gescheiden plekken; een speeltuin voor grote kinderen aan de ene, en kleine kinderen aan de andere kant.

Geel gingen foto’s met speeltoestellen opplakken in 3 vakken met  ‘saai’ , ‘best oke’ en super leuk’. Toestellen die ze saai vonden is de wipkip bij de bakker en een te gek toestel is de grote boomstronk om op te klimmen en klauteren.

Tijdens deze gesprekken heeft Nova een interview gehouden met de wethouder, Menno Tigelaar.
De eerste vraag is: waarom bent u wethouder geworden?
Zijn antwoord daarop is dat hij het leuk vindt om te werken voor de stad waar hij woont. En hij vindt het leuk om met mensen samen te werken en na te denken en te zorgen dat dingen ook gebeuren.

De tweede vraag ging over wat de plannen van de stad zijn?
Zijn antwoord daarop was dat ze druk bezig zijn met speelplaatsen voor kinderen.

De derde vraag was: “Waarom moeten de speelplaatsen weg?”
Zijn antwoord was: Sommige speeltoestellen zijn versleten en te oud om op te spelen.
Hij heeft te weinig geld voor vervangen van de toestellen en/ of te weinig voor veel nieuwe speelplekken. Hij wil de kinderen zelf dus de keuze laten maken.

Iedereen had een goed gevoel bij deze gesprekken en de middag werd afgesloten met een goed woord van de wethouder.

Verslag en foto’s gemaakt door het Jeugdpersbureau: Nova en Salim

Een statement dat wel even voor het voetlicht gebracht mag worden, maakte een van de jeugdige vertegenwoordigers: “Speeltoestellen moeten veilig genoeg zijn om spannend leuk te zijn!” De uitleg hierbij was dat ook hier het TE veilig vermeden moet worden.